Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 8. 2007 9:13

Vláda projednala nový služební zákon či zdravotní zákony

Na svém včerejším pravidelném zasedání vláda schválila zrušení zákona o státní službě, zákon o zrušení Fondu národního majetku či zdravotní zákony.

Vláda na návrh ministra vnitra Ivana Langera odsouhlasila zrušení zákona o státní službě, který měl od počátku roku 2009 přinést výhody desetitisícům státních úředníků. Ministr ji chce do roku 2009 nahradit novým zákonem, v němž už nepočítá s většími privilegii pro státní úředníky. Plánuje pro ně postavení zaměstnanců, jimž pravidla určuje především zákoník práce.

"Chceme nový služební zákon, který by měl znamenat dobré odměňování pro ty, kteří dobře pracují, a snadnější rozvázání pracovních poměrů s těmi, kteří dobře nepracují," uvedl Ivan Langer na tiskové konferenci po jednání vlády. Na předkládaném materiálu pracovali i odborníci ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu vlády a nepřímo také specialisté z územní samosprávy a svazu měst a obcí. Zákon o státní službě byl schválen v roce 2002.

Kabinet také schválil převedení čtyř miliard korun ze zrušeného Fondu národního majetku (FNM) na ministerstvo zemědělství. Z těchto peněz budou financována protipovodňová opatření. V příštích šesti letech by měl stát dát na financování programu prevence před povodněmi deset miliard korun, dohromady uvolní patnáct miliard. Vedle zdrojů privatizace se na financování prevence má podílet i státní rozpočet a Evropská investiční banka. Dalších nejméně 500 milionů mají představovat vlastní zdroje investorů.

Program je rozdělen do čtyř podprogramů - první je zaměřen na nádrže, druhý na vodní toky - zvyšování kapacity koryt, ochranné hráze nebo zvyšování průtočné kapacity jezů. Třetí podprogram má podpořit zvyšování bezpečnosti vodních děl a čtvrtý studie a průzkumy předcházející budování protipovodňových opatření. Kromě zmíněného programu zahrnuje prevence záplav například také podpory na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků či protipovodňová opatření v rámci pozemkových úprav.

Vláda dále souhlasila s vypracováním sady devíti zákonů, kterými chce ministr zdravotnictví Tomáš Julínek reformovat české zdravotnictví. Tyto normy mají mimo jiné zamezit plýtvání, zavést bezpečnostní podmínky pro péči či dohled nad pojišťovnami. V platnost by nové zákony měly vstoupit k 1. lednu 2009. Současný systém spotřebuje za rok více než 200 miliard korun a podle ministra se zbytečně utratí řádově miliardy ročně. Reformní kroky dělí ministr do tří částí, první se týká veřejného zdravotního pojištění, druhá poskytování zdravotní péče a třetí vzdělávání, vědy a výzkumu.

Vláda přerušila jednání o novele autorského zákona, která by měla hoteliérům uložit placení autorských poplatků za sledování televize a poslouchání rádia v hotelových pokojích. Této povinnosti je před dvěma a půl lety zprostila novela autorského zákona, podle soudu však norma neodpovídá právu EU. Většina ministrů podle vicepremiéra Jiřího Čunka souhlasí s tím, aby byli hoteliéři od plateb osvobozeni, úpravu nicméně po státu vyžaduje Evropská unie. Jioří Čunek po zasedání kabinetu uvedl, že vláda nyní bude hledat cestu, jak hoteliéry nepoškodit a zároveň vyhovět unijním požadavkům.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie