Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 6. 2009 16:39

Vláda projedná zahraniční mise pro rok 2010

Vláda se v pondělí vrátí k jednání o střednědobých výdajových rámcích na léta 2010 až 2012 a také se bude věnovat návrhem působení sil v zahraničních operacích v roce 2010.

Návrh předkládaný ministrem obrany na působení vojenských sil v zahraničních operacích obsahuje závazky vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích, zejména v NATO, OSN a EU. Navrhovaný mandát se soustředí na operace, ve kterých ČR nasazuje již několik let své síly a prostředky, a to jak vojenské, tak diplomatické. Jedná se zejména o operace v Afghánistánu, Kosovu, Čadu a na Sinajském poloostrově.

Ministři se budou také zabývat změnami v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Cílem navrhovaných změn je umožnit pružnou reakci zdravotních pojišťoven a státu na rychle a neočekávaně se měnící ekonomické podmínky a zajistit tak dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a finanční stabilitu systému i v době ekonomické krize. Zároveň je nutné lépe definovat povinnosti a pravomoci státu v oblasti dohledu nad činností zdravotních pojišťoven. Tento návrh vznikl na základě Národního protikrizového plánu vlády.

Vláda dále projedná stanovisko k několika poslaneckým návrhům. Jedním z nich je návrh na vybudování moderní integrované daňové správy, kterou navrhuje poslanec Miroslav Kalousek. Podle něj by měla vzniknout Finanční správa České republiky, která by nahradila současných osm samostatných Finančních ředitelství. Došlo by ke zrušení 23 samostatných pracovišť a finanční správa by podle poslaneckého návrhu měla sice zůstat podřízeným orgánem ministerstva financí, samostný výkon správy by ale stál mimo ministerstvo.

Kromě zmíněného poslaneckého návrhu bude vláda ještě posuzovat poslanecký návrh zákona o lobbingu, zákon o výživném nebo návrh novely, kterou se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie