Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 7. 2007 11:47

Vláda projedná plán protidrogové politiky do roku 2009

Vláda se ve středu bude zabývat plánem protidrogové politiky do roku 2009. Jednat bude také o upravených pravidlech dotačního řízení pro projekty na prevenci a léčbu závislostí.

Strategii protidrogové politiky stanoví tzv. akční plán, který platí na roky 2005 až 2009. Mezi jeho hlavní cíle patří omezení organizovaného zločinu a obchodu s drogami, dále též snížení užívání drog a souvisejících rizik.

Rada vlády pro protidrogovou politiku již projednala text akčního plánu na roky 2007 až 2009. Ve středu jej předseda vlády Mirek Topolánek předloží kabinetu ke schválení.

Vláda se bude také zabývat nově upravenými pravidly dotačního řízení pro protidrogové projekty. Na jejich základě bude možné do jedné žádosti zařadit více předkládaných projektů. Projekt může navíc zahrnovat více služeb, které poskytuje jeden tým na jednom pracovišti. Organizace budou také moct podat víceletý projekt.

Letos se očekávají o něco menší dotace než v loňském roce, kdy bylo k dispozici zhruba 100 milionů korun.

Bližší informace o metodice a přihlášce bude možné nálézt na adrese www.drogy-info.cz. Žádosti na udělení dotace lze posílat poštou i elektronicky do 20. září 2007.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie