Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 6. 2007 10:02

Vláda projedná antidiskriminační zákon, emise i Diag Human

Vláda se dnes vrátí k projednávání antidiskriminačního zákona, který má zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci či zdravotnické péči bez ohledu na věk, rasu, sexuální orientaci, zdravotní postižení, jazyk a náboženství.

Předminulý týden normu odložila kvůli požadavku ministra zdravotnictví Tomáše Julínka na jinou definici zdravotního postižení. Kvůli neexistenci zákona Česku hrozí sankce EU.

Kabinet se také bude zabývat návrhem ministra Julínka, aby stát odtajnil smlouvu uzavřenou se společností Diag Human. Ministr již podepsal s firmou dohodu o zrušení mlčenlivosti, podpis ale ještě musí stvrdit vláda. Julínek rovněž ministrům představí komisi odborníků, kteří se budou zabývat reformou zdravotnictví.

Ministr životního prostředí Martin Bursík předloží národní program na snižování emisí. Zaměřený je zejména na jemné prachové částice a oxidy dusíku z dopravy a spalování. Změny se mají dotknout hlavně automobilistů a domácností vytápějících pevnými palivy.

V rámci příprav státního rozpočtu na příští rok kabinet projedná návrh ministerstva financí na celkové limity výdajů a příjmů jednotlivých ministerstev, fondů a státních organizací. Posoudí také návrh na snížení schodku letošního státního rozpočtu o peníze z rezervních fondů ministerstev.

Na programu je i návrh dobrovolného příspěvku pro mezinárodní organizace a plán českého ročního předsednictví ve visegrádské skupině. Ministři posoudí i několik poslaneckých iniciativ. Jedna z nich má podpořit sdružení, která pracují s dětmi a mládeží. Další má ulevit občanským sdružením od administrativy, kterou na ně klade loňská novela zákona o sdružování.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie