Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 7. 2007 9:45

Vláda připravuje odstranění zábran na hranicích

Ministr vnitra Ivan Langer dnes předloží vládě harmonogram zavádění postupných změn na hraničních přechodech.

Zároveň se vstupem České republiky do schengenského prostoru zmizí z hranic i klasické zátarasy a překážky. Zruší se kontroly na vnitřních hranicích mezi starými a novými členskými státy EU a mezi novými členskými státy navzájem. Mělo by se tak stát 31. prosince 2007 na pozemních hranicích a nejpozději do konce března 2008 na mezinárodních letištích.

Změny na státních hranicích se podle předkládaného materiálu dotknou nejvíce silničních přechodů, přístupových dálnic a silnic k nim, včetně dopravního značení. Odstraňování překážek začne první den českého začlenění do schengenského prostoru.

Na samotném odstraňování překážek se budou podílet ministerstva vnitra, dopravy, financí a životního prostředí.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie