Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 7. 2009 11:33

Vláda přijala plán na inventarizaci lesů

Inventarizace lesů byla poprvé provedena v letech 2001-2004. Pro potřeby lesního hospodářství je třeba získávat data o stavu lesů pravidelně, a proto včera vláda vydala nařízení, kterým se vyhlašuje provedení nové inventarizace v letech 2011-2015 s náklady 199 milionů korun.

"Desetiletý interval byl zvolen vzhledem ke změnám v lesích a zároveň kvůli porovnatelnosti s ostatními zeměmi EU, které provádějí inventarizaci ve stejném intervalu," řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Inventarizaci provede stejně jako v minulém případě Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Ústav má již zkušenosti z první inventarizace, která se stala velmi významným zdrojem informací o stavu lesů.

Dalším materiálem, který se týká lesního hospodářství, je každoročně zveřejňovaná "Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví".

Tato zpráva poskytuje ucelený přehled o stavu lesů a situaci v lesním hospodářství. Zpráva je pro odbornou i širokou veřejnost letos připravena už po patnácté. Rok 2008 byl méně příznivý zejména vzhledem k větrným kalamitám a k teplotním a srážkovým extrémům. Objem nahodilých těžeb dřeva se vzhledem k roku 2007 snížil o1/3, přesto však nahodilé těžby činily 50% celkové těžby. Těžba dřeva však nepřekročila přírůst, a výměra lesů v ČR tedy i nadále roste. Za rok 2008 o cca 2000 ha.

Zpráva v závěru konstatuje, že i přes některé problémy v loňském roce dosahuje české lesní hospodářství evropské úrovně a postupně se stále zlepšuje. Zpráva bude k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Elektronicky bude ke stažení na portálu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie