Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 6. 2007 10:14

Vláda posoudí novelu, která má podpořit sdružení pro mládež

Podpořit sdružení, která pracují s dětmi a mládeží, má poslanecká novela, jíž se má dnes zabývat vláda.

Předloha zařazuje sdružení dětí a mládeže mezi ty organizace, jimž může veřejná správa poskytnout státní nemovitost k bezúplatnému užívání a nemusí po nich chtít běžný komerční nájem.

Zákon již teď vyjmenovává řadu subjektů, které mohou budovy vlastněné státem využívat zdarma, sdružení dětí a mládeže tam ale zatím výslovně uvedena nejsou. Dosud legislativa takovou výhodu přiznává organizacím, které působí na poli sociálním či humanitárním, hasičům, záchranářům, případně organizacím vzdělávacím, vědeckým, kulturním, sportovním a také subjektům, které se věnují ochraně přírody a péči o životní prostředí.

"Není jediný argument, který by ospravedlňoval uplatňování odlišného režimu vůči sdružením dětí a mládeže," míní autoři návrhu novely zákona o majetku České republiky. Ať už vláda návrh skupiny dvanácti poslanců ze všech sněmovních stran podpoří, nebo ne, definitivně o něm rozhodne až parlament.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie