Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 6. 2007 10:23

Vláda posoudí Bursíkův návrh na snižování emisí prachu a dusíku

Ministr životního prostředí Martin Bursík předloží ve středu vládě národní program na snižování emisí zaměřený je zejména na jemné prachové částice a oxidy dusíku z dopravy a spalování.

Změny, které plánuje ministerstvo prosadit v příštích sedmi letech, se mají dotknout hlavně automobilistů a domácností vytápějících pevnými palivy. Mělo by se počítat například s omezením vytápění uhlím a zpřísněním emisních parametrů automobilů.

Částice, pocházející z lidské činnosti, stály podle expertních odhadů v roce 2000 za smrtí 370.000 obyvatel EU. V ČR v roce 2000 znečištění jemným prachem způsobilo snížení očekávané délky života o téměř rok.

Částice prachu označované podle velikosti PM10 či PM2,5 působí jako nosiče škodlivin. Větší částice se zachycují v horních částech dýchacího ústrojí, odkud je lidé vykašlávají a částečně polykají. Částice PM10 se dostávají do dolních cest dýchacích, jemnější částice PM2,5 pronikají až do plicních sklípků. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Prachovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví, se podle Státního zdravotního ústavu zatím nepodařilo stanovit.

Podle návrhu ministra Bursíka by měly obce dostat víc pravomocí v rozhodování o podmínkách provozu na silnicích. Zvýšit by se měla hranice poplatku, který obce vybírají za vjezd do některých míst. Nynějších 20 korun za den podle ministerstva ke snížení dopravy často nestačí.

Už dříve Bursík oznámil, že usiluje o zpřísnění kontroly stanic technické kontroly (STK). V materiálu úřad žádá, aby ministerstvo vnitra do poloviny příštího roku připravilo novelu zákona o policii tak, aby mohla disponovat mobilními stanicemi technické kontroly. Systém STK má zlepšit novela zákona o podmínkách provozu na komunikacích, která zajistí zlepšení systému kontrol technického stavu vozidel.

Podnikatele má stimulovat k pořizování automobilů s příznivými emisními parametry změna silniční daně, jejíž návrh má do konce letošního října připravit ministerstvo financí. Pro všechny úřady navrhuje ministr životního prostředí Martin Bursík změnit pravidla pro obměňování vozového parku tak, aby v roce 2014 tvořily alespoň čtvrtinu aut veřejné správy "čistá vozidla". Česko by také podle ministerstva mělo co nejrychleji přijímat nové emisní standardy pro motorová vozidla.

Plán zákazu topení uhlím v domácnostech v roce 2010, se kterým přišli zelení před rokem, ministerstvo zmírnilo. V návrhu legislativních prací uvádí, že do konce příštího roku předloží návrh na omezení spalování tuhých paliv ve vybraných zdrojích a domácnostech k 1. lednu 2014. Souběžně předloží i návrh kontroly provozu kotlů v domácnostech a technických požadavků na domácí kotle. Uhlím by se tedy mohlo topit i po roce 2014, pouze však v případě, že kotel splní potřebné parametry.

Ke snižování emisí má přispět také druhá etapa ekologické daňové reformy, kterou kabinet připraví do konce příštího roku. Komplexně má nová emisní pravidla zahrnout novela zákona o ochraně ovzduší, kterou se ministerstvo chystá předložit rovněž do konce roku 2008. O zdravotních rizicích spojených se znečišťováním ovzduší z domácích kotelen má už letos informovat společná kampaň ministerstev životního prostředí a zdravotnictví.

Zvýšeným množstvím jemného prachu trpí obyvatelé zhruba třetiny českého území. Zprávy ministerstva životního prostředí opakovaně upozorňují, že pokud Česko nic v tomto směru nezmění, v roce 2015 nenaplní požadavky Evropské unie. Členské státy se mají dostat pod úroveň koncentrace 25 mikrogramů prachových částic na metr krychlový, tento limit předloni překračovala polovina měřících míst. Nejvyšší průměrné roční úrovně znečištění ovzduší prachovými částicemi byly v roce 2004 i 2005 naměřeny na Ostravsku, přičemž tyto úrovně představují při dlouhodobější expozici významně zvýšená zdravotní rizika. Situaci tam navrhuje ministerstvo řešit společně s Polskem.

Ministerstvo vypočítalo, že opatření na zlepšení kvality ovzduší přijdou příštích šesti letech na 25 miliard korun, z toho 18 miliard chce Česko získat z evropského operačního programu Životní prostředí. Kolik přesně bude stát snížení množství jemného prachu a dusíku z dopravy a vytápění, ministerstvo zatím nevyčíslilo, vyplyne to až z podoby navrhovaných předpisů.
klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie