Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 5. 2013 14:39

Vláda posílí postavení státních zástupců

Zvýšení nezávislosti státních zastupitelství a zlepšení boje s korupcí. To je záměrem návrhu, který dnes schválila vláda.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Návrh také předpokládá zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci, jejichž agenda bude převedena na NSZ a krajská státní zastupitelství.

„Nový zákon o státním zastupitelství patří k dlouhodobým prioritám ministerstva spravedlnosti. Jeho přijetím se zvýší nezávislost systému státních zastupitelství a od zřízení protikorupčního speciálu očekáváme zlepšení boje s korupcí,“ vyzdvihl hlavní novinky zákona ministr spravedlnosti Pavel Blažek a dodal, že “cílem bylo významně posílit nezávislost státního zastupitelství i jednotlivých státních zástupců, včetně stanovení odpovídajících záruk tohoto postavení.“

Jmenování státních zástupců

Další změnou oproti současnému stavu je pevně stanovené funkční období všech vedoucích státních zástupců a změna způsobu jejich jmenování a odvolání. Nejvyšší státní zástupce bude nově jmenovat prezident republiky na deset let na návrh vlády, bez možnosti opakování na dvě po sobě jdoucí funkční období. Návrh vládě předloží ministr spravedlnosti po projednání s Poradním sborem státního zastupitelství. Do této pozice bude moci být jmenován pouze státní zástupce, který vykonává právní praxi minimálně deseti let, z toho pět let ve funkci státního zástupce.
Okresní a krajští (vedoucí) státní zástupci budou moci být jmenováni na dobu sedmi let. Krajského státního zástupce nebude možné jmenovat na dvě po sobě jdoucí období u téhož státního zastupitelství. Vedoucí státní zástupci budou jmenováni na základě výsledků výběrového řízení s jasnými kritérii.

„Největším problémem posledních let byla možnost politického odvolání např. nejvyššího státního zástupce, i dalších funkcionářů, což po přijetí tohoto zákona do budoucna nebude možné,“ upozornil na změny ministr Blažek. Nejvyšší státní zástupce bude moci být odvolán pouze v kárném řízení před kárným soudem. To se bude týkat rovněž ostatních vedoucích státních zástupců.
„Kárným deliktem nebude pouze typicky právní selhání ale i selhání manažerské," dodal Pavel Blažek.

Úřad pro potírání korupce

Návrh počítá se zřízení zvláštního Úřadu pro potírání korupce s celorepublikovou působností v oblasti korupce, závažné finanční kriminality, terorismu, a zločiny spáchanými úředními osobami. Úřad bude působit jako samostatná složka při Nejvyšším státním zastupitelství, bude jej řídit náměstek nejvyššího státního zástupce, jmenovaný na sedm let.

Větší samospráva a karierní řád

Personální otázky, jako návrhy na jmenování státních zástupců, dále plány rozmístění státních zástupců, právních čekatelů, asistentů, vyšších úředníků a zaměstnanců budou muset být nově projednány s Poradním sborem státního zastupitelství. Ten se také bude vyjadřovat k návrhům předpisů k činnosti státního zastupitelství. Zástupci jedenácti členného Poradního sboru zvolení v tajných volbách na šest let, se rovněž zúčastní výběrových řízení na jmenování státních zástupců.

Nejvyšší státní zástupce vydá po projednání s Poradním sborem kariérní řád. Ten upraví zásady kariérního postupu státního zástupce na řídicí funkci nebo na přeložení k vyššímu státnímu zastupitelství.

Posílení nezávislosti řadových zástupců

Zákona upraví právo státního zástupce odmítnout splnění pokynu nadřízeného státního zastupitelství nebo vedoucího státního zástupce, pokud se bude domnívat, že je v rozporu se zákonem, nebo že vychází z výkladu, který je v rozporu s právní naukou a ustálenou rozhodovací praxí. Tyto pokyny i odmítnutí musí být provedeny písemně.

Návrhem zákona se nyní budou zabývat poslanci v prvním čtení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie