Aktuálně

1. 6. 2020 20:00

Vláda pomůže sportovním organizacím miliardou korun, cestovat do zahraničí se bude podle tzv. semaforu

Vláda se na zasedání opět zabývala bojem proti koronaviru, 1. června 2020.
Vláda se na zasedání opět zabývala bojem proti koronaviru, 1. června 2020.
Pořadatelé sportovních akcí, sportovní kluby a organizace, které během nucené pauzy utrpěli ekonomické ztráty, budou moci požádat stát o mimořádnou dotaci. Dotační program COVID-Sport bude mít na základě rozhodnutí vlády z pondělí 1. června 2020 k dispozici miliardu korun. Ministři rovněž chtějí usnadnit situaci i českým průvodcům. Navrhli proto o tři měsíce odsunout novou povinnost pořídit si národní průkaz průvodce.

Dotační program COVID-Sport připravila Národní sportovní agentura. Cílem programu je finančně pomoci organizátorům sportovních akcí, provozovatelům sportovních zařízení a sportovním organizacím, které musí hradit nájemné za užívání sportovního zařízení. Ti všichni byli závažně ekonomicky postiženi důsledky pandemie koronaviru, když museli naplánované akce zrušit a přišli i o veškeré příjmy z činnosti. Vzhledem k tomu, že se z valné většiny jedná o neziskové organizace, nemohli požádat o pomoc z žádného z dosud vládou spuštěných programů.

Po vyhlášení dotačního programu COVID-SPORT, jehož přípravu vláda vzala na vědomí, budou moci požádat stát o mimořádnou dotaci. Dotační program bude administrovat Národní sportovní agentura ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, protože NSA nedisponuje systémem elektronického příjmu žádostí. Miliardu korun, schválenou na program, rovným dílem poskytnou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vláda z vládní rozpočtové rezervy. Více informací o programu na stránkách https://www.agenturasport.cz/dotacni-program-podpory-sportovnich-organizaci-postizenych-celosvetovou-pandemii-covid-19-covid-sport/.

Vláda schválila také návrh novely živnostenského zákona, jehož cílem je pomoci odvětví cestovního ruchu, konkrétně průvodcům turistů. Ti by se měli podle již schválené novely živnostenského zákona, která má vstoupit v platnost od 1. listopadu 2020, prokazovat od 1. ledna 2021 českým národním průkazem průvodce. Vláda teď navrhne další novelou zákona Parlamentu, aby účinnost zákona posunul k 1. lednu 2020 a zavedení nové povinnosti až od 1. března 2021. Tři měsíce navíc mají průvodcům pomoci si v klidu vyřídit potřebné povolení na Ministerstvu pro místní rozvoj po skončení epidemie koronaviru.

Ministři projednali a vzali na vědomí mimořádná opatření ministra zdravotnictví, která upravují některé dosud platné restrikce. Od pondělí 15. června se opět zásadně rozvolní dosavadní režim pro cesty z a do zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví nově stanovuje rozdělení států Evropské unie a dalších států schengenského prostoru do tří kategorií. Podle dat Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) budou země označeny zelenou, oranžovou nebo červenou barvou podle rizika nákazy. Češi a cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou moci po tomto datu vycestovat do zemí všech kategorií, ale po návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem nebudou muset prokázat negativní test na koronavirus. Pro cizince ze zemí EU cestující do ČR se povinnost prokázat se testem nebude vztahovat, pokud spadají do země s nízkým rizikem. Do skupiny s největším rizikem ministerstvo zařadilo pouze Švédsko a Velkou Británii. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

O týden dříve, od 8. června, se zmírní některá opatření pro české občany a podnikatele. Bude například možné uspořádat hromadné akce s účastí do 500 osob, restaurační zahrádky budou moci zůstat otevřené i po 23. hodině bez omezení, na tržištích si bude možné zkoušet oblečení a zvýší se i počet osob, které mohou být v zoo či botanické zahradě či v areálu hradů a zámků (na 250 na hektar plochy), ve výstavních síních, uvnitř hradů a zámků a v hledištích divadel, kin, koncertních síní či cirkusů (na 500 osob). Ruší se zároveň i povinnost rozestupů v hledišti – ob řadu a ob místo. Ministerstvo zruší rovněž povinnost návštěvníků bazénů a koupališť nosit roušku, pokud dodrží sociální odstup dva metry od jiné osoby. Přehled mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

Ministři také rozhodli o ukončení cenového moratoria na nájemné z bytů. Cílem moratoria bylo ochránit nájemníky po dobu nouzového stavu, kdy byly omezeny možnosti prohlídek a stěhování. Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu kvůli epidemii již bylo zrušeno, není podle Ministerstva financí již důvod moratorium držet. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda se zabývala také několika legislativními předlohami. Schválila návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. V obou případech se jednalo o transpozici evropského práva, konkrétně několika přijatých směrnic a nařízení proti praní špinavých peněz. Obě spolu související novely mimo jiné komplexně revidují problematiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnosti k novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Ministři projednávali i pět poslaneckých návrhů. Podpořili jediný, a to návrh na zrušení Rejstříku trestů jako organizační složky státu s tím, že jeho věcnou agendu, tedy vedení evidence trestních odsouzení, vedení evidence přestupků a poskytování výstupů z těchto evidencí by mělo nově vykonávat Ministerstvo spravedlnosti.

Vláda schválila také nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Nově znění předpisu umožní mimo jiné poskytovat dotace nestátním neziskovým organizacím nejen na konkrétní projekty, ale i na činnost jako takovou. Vláda zrušila i pravidlo, podle nějž nebylo možné na projekt poskytnout vyšší než sedmdesátiprocentní dotaci. Nově bude možné v odůvodněných případech uhradit až sto procent nákladů. Znění zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Kompletní výsledky dnešního jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-1--cervna-2020-181750/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie