Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 2. 2012 13:43

Vláda plánuje zmrazit výdaje za 23 miliard

Ekonomičtí ministři začali probírat stabilizační rozpočtová opatřením pro období 2012 – 2014.

Podle čerstvých makroekonomických indikátorů dojde k poklesu příjmů státu. Premiér Petr Nečas dnes po poradě ekonomických ministrů řekl, že vláda bude muset udělat opatření na příjmové i výdajové straně. Cílem je, aby deficit státního rozpočtu odpovídal konvergenčnímu plánu a nepřesáhl 3,5 procenta hrubého domácího produktu. Ministr financí Miroslav Kalousek a premiér Petr Nečas na tiskové konferenci po poradě ekonomických ministrů, 27. února 2012

Poklesem růstu ekonomiky dochází k poklesu příjmů, což si bude vyžadovat korekce zhruba v objemu 23 miliard korun. Tyto prostředky v rozpočtu zavážeme,“ řekl premiér. To znamená, že v letošním roce nebudou moci některá ministerstva utratit část plánovaných výdajů.

Vláda zváží úpravu daně z přidané hodnoty

Na poradě ekonomických ministrů byly projednány také náměty ministerstva financí na souhrn opatření na další léta. Ekonomičtí ministři v čele s premiérem a ministrem financí jsou přesvědčeni, že je nutné udělat dvě „robustní“ opatření na příjmové a výdajové straně.

Jedním uvažovaným opatřením je zvýšení výběru DPH. Je zde několik variant, kompromisní teprve dohodneme. To by zvýšilo příjem okolo 18 – 20 miliard korun s odchylkou nahoru i dolů,“ řekl premiér.

Spektrum možností úpravy DPH je od zavedení jednotné sazby 19, po zavedení 20 procentní s možnou výjimkou na knihy a léky ve výši 14 procent. „Možná je i debata o zachování dvou sazeb například ve výši 15 a 21 procent. O tom budeme jednat,“ dodal premiér.

Dočasné zmražení důchodů, zvýšení daní pro vysokopříjmové

Druhé robustní opatření na výdajové straně má spočívat v úpravě valorizace penzí, včetně návrhu ministerstva financí na dočasné zmražení penzí na dva až tři roky.

Tento krok by si vyžadoval i jistou společenskou soudržnost a sociální solidaritu. Ve stejném časovém horizontu jako by byly zmraženy důchody by byla prohloubena progrese, tedy druhá sazba daně z příjmu fyzických osob,“ řekl Petr Nečas. Toto rozhodnutí má podle premiéra politický charakter. Z hlediska příjmu zavedení druhé sazby znamená příjem dvě až tři miliardy do státního rozpočtu.

Budou-li dočasně zmraženy nebo valorizovány důchody po tom po stejnou dobu musí být požádána vysokopříjmová skupina, aby přispěla. I úprava DPH může být časově ohraničena,“ dodal ministr financí Miroslav Kalousek s tím, že opatření může být celá řada. U DPH nebo tempa valorizace důchodů budou koaliční partneři hledat kompromis.

Další opatření: povzbuzení exportu, odbourání byrokracie

Porada ekonomických ministrů přišla dnes i s některými dalšími náměty počínaje daní z převodu nemovitostí, daní z baleného tabáku, zapojení aktiv státních podniků nebo zamezení daňových úniků.

Vláda chce také současně přijít s opatřeními, která budou mít přírůstový charakter, aby byl kompenzován pokles spotřeby, abychom makroekonomicky měli tato opatření vybalancována,“ komentoval opatření premiér.

Dalším návrhem je „mobilizace“ prostředků z evropských strukturálních fondů a jejich přesměrování tam, kde mohou povzbudit ekonomický růst. Další návrhy mají podle ministerského předsedy politicko-ekonomický charakter typu povzbuzení exportu do zemí mimo Evropskou unii a odstraňování regulačních opatření, které brzdí rozvoj malých a středních podniků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Navrhovaná stabilizační opatření

- vázání výdajů státu v objemu 23 miliard

- dočasná úprava daně z přidané hodnoty

- dočasná úprava nebo zmražení valorizace důchodů

- dočasné vyšší zdanění vysokopříjmových skupin

- zapojení prostředků ze strukturálních fondů

- zapojení financí podniků se státní účastí

- odstranění regulace brzdící rozvoj podniků

- podpora exportu do zemí mimo EU

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie