Aktuálně

25. 11. 2023 19:48

Vláda Petra Fialy přijala v sobotu 25. listopadu 2023 usnesení per rollam

Vláda v sobotu 25. 11. 2023 schválila per rollam následující usnesení:

Vláda konstatuje, že v lednu loňského roku, u příležitosti 45. výročí vydání úvodního Prohlášení Charty 77, přijala usnesení, ve kterém se přihlásila k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii. Zároveň vyjádřila úctu všem obětem represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všemi, kteří se na jejich činnosti podíleli. V tomto kontextu vláda chápe současný protest pana Jiřího Gruntoráda, který vychází z vědomí disproporce mezi výše deklarovaným a skutečností, kdy řada bývalých odpůrců režimu pobírá i násobně nižší důchod než jejich někdejší trýznitelé, důstojníci StB a funkcionáři KSČ. Na obhajobu naší vlády je třeba říci, že tento stav nezavinila, a naopak činí řadu konkrétních kroků, které vedou k jeho nápravě. Tím se ovšem nezříkáme odpovědnosti. Vláda se rozhodla z humanitárních důvodů vyhovět požadavku Jiřího Gruntoráda a udělat symbolické gesto a své usnesení k Chartě 77 odvolat. V žádném případě to neznamená, že bychom se chtěli odkazu Charty vzdát. Právě naopak. Jsme připraveni náš závazek vůči odkazu Charty 77 stvrdit dalšími konkrétními opatřeními, tedy skutky, a odstranit jakoukoliv diskriminaci a ponižující překážky, jež musí lidé, kteří před listopadem 1989 usilovali o demokratický systém, dodnes podstupovat, zatímco prominenti minulého režimu mají v důchodu svá privilegia ze zákona zajištěna.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie