Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 1. 2024 15:53

Vláda navrhuje zjednodušit pořádání veřejných sbírek, upravit chce také výkon advokacie

Tisková konference po jednání vlády s vicepremiéry Vítem Rakušanem a Vlastimilem Válkem a ministrem dopravy Martinem Kupkou, 10. ledna 2024.
Tisková konference po jednání vlády s vicepremiéry Vítem Rakušanem a Vlastimilem Válkem a ministrem dopravy Martinem Kupkou, 10. ledna 2024.
Pořadatelé sbírek konaných bezhotovostně prostřednictvím bankovních účtů nebudou automaticky spadat pod režim zákona o veřejných sbírkách. Návrh příslušné novely zákona, jehož smyslem je zjednodušit život pořadatelům veřejných sbírek, schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 10. ledna 2024. Zabývala se také návrhem novely zákona o advokacii, odsouhlasila seznam strategických projektů Armády ČR na další roky a podpořila poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích.

Pořadatelé veřejných sbírek nebudou muset povinně spadat pod režim zákona o veřejných sbírkách, pokud peníze na stanovený účel budou vybírat pouze bezhotovostně, prostřednictvím bankovního účtu. Podřízení se zákonu bude pouze dobrovolné. Předpokládá to návrh novely zákona o veřejných sbírkách, který schválila vláda. Budou muset ale splnit požadavky na transparentnost sbírky a zabezpečit využití příspěvků ke stanovenému účelu. Důvodem změny je snížení administrativní zátěže pro pořadatele.

Novela naopak zpřísňuje pravidla pro pořadatele veřejných sbírek konaných prodejem předmětů či vstupenek, kdy stanovuje minimální podíl příspěvku do sbírky na ceně předmětu či vstupenky ve výši 40 procent. Obce navíc budou mít pravomoc stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na nichž konat veřejné sbírky prodejem předmětů nebo vstupenek nebude možné. Z výtěžku sbírek by mělo být po schválení novely možné hradit i tzv. režijní náklady pořadatele. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda schválila také návrh novely zákona o advokacii. Cílem novely je provést změny v oblasti výkonu advokacie tak, aby se zvýšila ochrana výkonu činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu včetně zajištění zákonného práva na mlčenlivost. Novela proto mimo jiné nastavuje nová pravidla pro ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem a zpřesňuje stávající právní úpravu povinné mlčenlivosti advokáta. Reaguje i na vývoj v oblasti digitalizace, umožnit chce například možnost distanční účasti advokátů na sněmu či přijímání usnesení sněmu mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků. Další navržená změna směřuje k zavedení možnosti advokátních koncipientů vykonávat právní praxi i na zkrácený pracovní úvazek. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kabinet schválil také nový seznam strategických projektů Armády ČR. Na tento seznam Ministerstvo obrany zapsalo pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV90MkIV od švédského výrobce BAE Systems Hägglunds AB a nákup, zavedení a používání celého systému víceúčelových nadzvukových letounů 5. generace F-35A Lightning II. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda také vyjádřila podporu poslaneckému návrhu ministra dopravy Martina Kupky a dalších poslanců na novelu zákona o pozemních komunikacích, která má napravit některé nedostatky současného zákona. Upřesňuje například, že způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného bude stanovovat prováděcí právní předpis, zpřesňuje pravidla pro zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly a upřesňuje i některé další problematické paragrafy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie