Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 6. 2007 9:52

Vláda dnes projedná rozpočtové limity ministerstev

Vláda na svém dnešním jednání zřejmě projedná v rámci příprav státního rozpočtu na příští rok návrh ministerstva financí na celkové limity výdajů a příjmů jednotlivých ministerstev, fondů a státních organizací.

Vyplývá to z materiálu MF k přípravě rozpočtu na příští rok a střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010, podle něhož by měla většina ministerstev snížit výdaje. Souvisí to se záměrem zmenšit v následujících letech plánované výdaje státního rozpočtu a státních fondů.

"Po projednání a schválení základní bilance státního rozpočtu na léta 2008 až 2010 a návrhů příjmů a výdajů podle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů ve vládě, MF neprodleně rozepíše schválené limity příjmů a výdajů na léta 2008 až 2010 jednotlivým kapitolám státního rozpočtu (včetně státních fondů)," uvádí materiál.

Následně by měla jednotlivá ministerstva předložit do konce července podrobné rozpočty a MF by mělo na jejich základě zpracovat kompletní návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010. "Ministerstvo financí předpokládá, že harmonogram prací při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2009 a 2010 bude dodržen," uvádí materiál.

V příštím roce by měly skutečné výdaje státu činit 1,056 bilionu, v roce 2009 1,078 bilionu a v roce 2010 1,103 bilionu korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2008 počítá se snížením výdajového rámce v rozsahu 38,9 miliardy korun a v roce 2009 se očekává snížení ve výši 58,9 miliardy korun, uvádí materiál.

Příjmy rozpočtu by měly příští rok činit 972,4 miliardy korun, 999,1 miliardy v roce 2009 a 1032,8 miliardy v roce 2010.

Původní rámce schválené v prosinci loňského roku Poslaneckou sněmovnou přitom počítali příští rok se skutečnými výdaji ve výši 1,094 bilionu korun a v roce 2009 1,14 bilionu korun.

Deficit samotného státního rozpočtu by podle návrhu měl příští rok činit 76,3 miliardy korun, v roce 2009 72,8 miliardy korun a v roce 2010 69 miliard korun.

Částkám střednědobých výdajových rámců odpovídají deficity veřejných rozpočtů ve výši tří procent v roce 2008, 2,6 procenta HDP v roce 2009 a 2,3 procenta HDP v roce 2010, což jsou cíle vlády při uskutečnění reformy veřejných financí. Zároveň se vláda k těmto cílům zavázala i v aktualizované verzi konvergenčního programu.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie