Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 6. 2007 10:07

Vláda dnes posoudí vyšší ochranu řidičů proti vysokým škodám

Vláda dnes projedná novelu zákona měnící podmínky povinného ručení.

Řidiči by tak měli být v budoucnu více chráněni proti odpovědnosti za vysoké škody a oběti dopravních nehod by měly snadněji získávat odškodné. Ministři také posoudí prodloužení činnosti Pozemkového fondu. Schůze začíná v 9:00.

Cílem novely upravující povinné ručení je zavést směrnici Evropského parlamentu z roku 2005, kterou se mění obdobné předpisy z dřívějších let. Novela navyšuje minimální limit pojistného plnění pro škodu na věci, a to ze současných 18 milionů Kč na zhruba 28 milionů korun bez ohledu na počet poškozených. "Aby tato změna nevedla k nárazovému zvýšení sazeb pojistného, bylo využito výjimky obsažené ve směrnici a tohoto limitu by mělo být dosaženo teprve 1. června 2012," uvedlo ministerstvo financí, které novelu předkládá.

Další výraznou změnou je větší ochrana před lidmi, kteří ujíždějí z místa činu. Vlastníkům a řidičům vozidel se má zjednodušit i prokazování pojištění odpovědnosti, a to zrušením dokladu o pojištění odpovědnosti.

Činnost Pozemkového fondu, který zejména privatizuje státní zemědělskou půdu a vypořádává restituční nároky, navrhuje ministerstvo zemědělství prodloužit do konce roku 2012. MZe tvrdí, že prodloužení nepřinese nároky na státní rozpočet. Podle rozhodnutí kabinetu z roku 2004 měl PF skončit ke konci roku 2009.

Kabinet se dnes také seznámí s výsledky loňského čerpání peněz EU v rámci regionálních programů na podporu zaměstnanosti. Stát na tyto účely loni vyčerpal celkem 1,6 miliardy korun.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie