Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 7. 2016 16:30

Vláda ČR vítá rozhodnutí Evropské komise, které pomůže českým zemědělcům

Evropská komise dnes na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov představila balíček podpůrných opatření na pomoc stabilizace trhu s mlékem a vepřovým masem. Tyto sektory se nacházejí v obtížné situaci v důsledku dlouhodobě nízké výkupní ceny.

ČR proto po řešení nelehké situace na komoditních trzích volá a na návrh předsedy vlády ČR se podařilo s podporou široké koalice podobně smýšlejících zemí prosadit do závěrů červnové Evropské rady apel, aby Komise urychleně přijala odpovídající podpůrná opatření, vč. vyčlenění nezbytných finančních zdrojů.

Komise dnešním návrhem na českou iniciativu přímo reaguje. V praktické rovině balíček ČR přináší 10,3 mil. EUR (z celkové alokace 350 mil. EUR vyčleněných pro všech 28 členských zemí EU) na podporu obou krizí stižených sektorů. Tyto prostředky navíc bude moci vláda ČR doplnit dodatečným příspěvkem ze státního rozpočtu v totožné výši.

Balíček dále umožní českým zemědělcům zapojit se spolu s farmáři z ostatních zemí EU do programu Komise zacíleného na snižování produkce v mléčném sektoru, na nějž bylo vyčleněno 150 mil. EUR. Kromě toho balíček obsahuje i jiné technické návrhy, jejichž cílem je situaci farmářů dále zlepšit.

Vláda ČR dnešní návrh Komise jednoznačně vítá. Jeho přijetí je úspěchem intenzivního vyjednávání vlády ČR na všech úrovních završeného zaúkolováním Komise k jeho předložení, které na červnové Evropské radě prosadil předseda vlády ČR. Vláda ČR bude nyní usilovat o to, aby byl balíček účinně implementován a aby se pomoc dostala k českým zemědělcům co nejrychleji. Současně bude vláda ČR usilovat o to, aby balíček nebyl jednorázovým krokem, ale aby představoval systémové a udržitelné řešení pro krizí dotčené sektory.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie