Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 10. 2009 18:24

Vláda ČR schválila mandát pro Evropskou radu

Vláda ČR na mimořádném zasedání 28. října schválila mandát pro jednání Evropské rady, která se uskuteční 29. a 30. října v Bruselu.

Mimořádného jednání kabinetu se zúčastnili i předseda Poslanecké sněmovny PČR Miroslav Vlček, předseda Senátu Přemysl Sobotka a kancléř prezidenta republiky Jiří Weigl.

Mezi hlavní témata nadcházejícího summitu patřily především institucionální otázky, příprava klimatické konference v Kodani a pokrok v otázce dohledové finanční architektury v EU. Předsedové vlád a hlavy států budou v Bruselu řešit i otázky energetické bezpečnosti a mezinárodní záležitosti, především vztah Unie k Afghánistánu a Pákistánu. Všechna tato hlavní témata byla v centru pozornosti již českého předsednictví v první polovině tohoto roku.

Předseda vlády Jan Fischer po jednání vlády připomněl, že Česká republika je v současné chvíli poslední, která dosud Lisabonskou smlouvu neratifikovala a ocenil, že se Ústavní soud již dříve rozhodl projednat tuto klíčovou záležitost ve zrychleném řízení.

Premiér uvedl, že vláda posoudila text výjimky z Listiny základních práv EU, kterou požaduje prezident republiky a o které bude jednat nadcházející Evropská rada. Jan Fischer znovu zopakoval přesvědčení, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost do konce tohoto roku.

Kromě zmíněných institucionálních záležitostí se bude Evropská rada detailněji zabývat zejména vyjednáním společné pozice Unie na prosincovou klimatickou konferenci v Kodani, která by po roce 2012 měla vést k nahrazení kjótského ujednání. Premiér Jan Fischer zdůraznil, že EU by měla do Kodaně přijet se silným mandátem, protože jen takový napomůže dosažení globální dohody. Ta by měla zajistit efektivní zapojení hlavních aktérů v globálním měřítku. Na druhou stranu je neméně důležité, aby bylo dosaženo shody rovněž o sdílení finančního břemene uvnitř EU.

Evropská rada bude posuzovat i pokrok při přípravě dohledové architektury nad finančními trhy. Připravovaný finanční balíček je odpovědí EU na krizi, která vypukla na podzim minulého roku. Na základních principech dohledové architektury se členské státy již shodly, a to zejména pokud jde tzv. „makro-dohled“. V části tzv. „mikro-dohledu“ čeká Evropskou unii delší cesta k nalezení shody. Premiér ale zdůraznil že Česká republika dává zásadně přednost kvalitě nikoliv rychlosti vyjednávání.

Na jednání Rady bude i řada dalších témat, jako např. strategie rozvoje Baltského regionu, boj s nelegální migrací, či energetická bezpečnost a zahraničně politické oblasti, zejména Afghánistán a Pákistán.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie