Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 2. 2019 19:49

Vláda chce umožnit členům bezpečnostních sborů vydělávat mimo službu, zvyšuje také bezpečnost letišť

Vláda na jednání 18. února 2019 schválila aktualizaci Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.
Vláda na jednání 18. února 2019 schválila aktualizaci Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.
Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 18. února 2019 schválila aktualizaci Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice. Tím má dojít k zefektivnění práce výboru. Dále byl přijat návrh novely zákona, který příslušníkům bezpečnostních sborů umožňuje jinou výdělečnou činnost mimo službu. Členové vlády schválili také Akční plán Strategie regionálního rozvoje na roky 2019 a 2020.

Vláda schválila aktualizaci Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice. Díky aktualizaci má dojít ke zpřehlednění Statutu a zároveň ke zvýšení efektivnosti práce Stálého výboru. V čele výboru bude nově stát předseda vlády, místopředsedy budou ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Členem výboru se stane také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Změnami ve Statutu dochází k orientaci na prioritní úkol, kterým je stabilní a cenově dostupná dodávka elektrické energie z neemisních zdrojů.

Členové vlády schválili také návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Novela stanoví podmínky a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. Původní znění zákona zakazovalo policistům, hasičům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu. Nově je možné vydělávat i jinak a to v případě souhlasu služebního funkcionáře. Způsob výdělku zároveň nesmí vést ke střetu osobních zájmů se zájmy služby. Novela zároveň vymezuje ty činnosti, které bude moci člen bezpečnostních sborů vykonávat bez souhlasu služebních funkcionářů. Více informací na stránkách Ministerstva vnitra

Dalším projednaným a schváleným bodem byl Akční plán ke Strategii regionálního rozvoje České republiky na roky 2019 a 2020. Akční plán navazuje na předchozí plány z let 2015-2016 a 2017-2018. Shrnuje opatření, která jsou rozdělena do čtyř oblastí. Konkrétně jde o Regionální konkurenceschopnost, Územní soudržnost, Environmentální udržitelnost a Veřejnou správu a spolupráci. Celkem se jedná o 31 konkrétních opatření. Členové vlády se shodli, že podoba plánů Strategie regionálního rozvoje 2021+ by měla být konkrétnější s jednoznačnějším navázáním na finanční zdroje. Ministerstvo již na přípravě nové strategie pracuje. Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Členové kabinetu také schválili připojení České republiky k iniciativě Evropské komise vybudovat Evropský družicový telekomunikační systém pro vládní účely, tzv. GOVSATCOM. Jedná se o součást projektu Galileo. Systém bude poskytovat spojení pro evropské i národní bezpečnostně kritické účely a zajistí strategickou autonomii Evropy v oblasti družicové telekomunikace. GOVSATCOM má být uveden do provozu v roce 2020 a jeho hlavními uživateli budou evropské instituce a orgány, vlády a státní správa členských států EU.

Vláda se dnes seznámila s informací o stavu realizace projektu Letiště III, který má zásadně zvýšit bezpečnost na mezinárodních letištích s pravidelným leteckým provozem. Konkrétně se jedná o letiště Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Pardubice a Ostrava-Mošnov. Zvýšení bezpečnosti se má docílit vybudováním moderního kamerového systému s detekcí obličejů, zajištěním zvýšené ostrahy vnější hranice areálů letišť, systémem detekce radioaktivního záření, či integrací bezpečnostních systémů s Letištěm Václava Havla v Praze. Zvýšení bezpečnostních opatření přispěje nejen ke zvýšení bezpečnosti cestujících a letištního personálu, ale také k boji s nelegální migrací. Více informací na stránkách Ministerstva vnitra

Dalšími tématy byla například změna nařízení o poskytování dotací na opatření dobrých životních podmínek zvířat či zákon o lesích, který má minimalizovat dopady kalamitních situací v lesích. Více informací na stránkách Ministerstva zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie