Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 4. 2018 11:58

Vláda chce podpořit zapojení Čechů v evropských institucích, rozhodla také o zajištění peněz na kompenzaci škod zemědělcům

Tisková konference po jednání vlády, 18. dubna 2018.
Tisková konference po jednání vlády, 18. dubna 2018.
Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 18. dubna 2018 schválila novelu zákona, kterou zrušila plánované další navýšení platů představitelů státní moci, k němuž má dojít od 1. ledna 2019. Odsouhlasila také vyplacení kompenzací zemědělcům za loňské jarní mrazy a sucho. V rámci evropské agendy rozhodla o zřízení nového zastupitelského úřadu ČR s působností pro země Sahelu, chce také posílit personální zastoupení Čechů v důležitých orgánech a institucích Evropské unie.

Vláda schválila novelu zákona o platu představitelů státní moci. Důvodem předložení novely je, že platová základna členů vlády, poslanců, senátorů a dalších dotčených osob má podle dosud platného zákona vzrůst od 1. ledna 2019 na 2,75násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Podle předsedy vlády Andreje Babiše je ale skokové navýšení od příštího roku neodůvodnitelné. Vedlo by k dalšímu disproporčnímu nárůstu výše platů představitelů státní moci oproti ostatním skupinám osob odměňovaným z veřejných rozpočtů a také by znamenalo zvýšení výdajů ze státního rozpočtu.

Koeficient násobku podle platného zákona roste každý rok od 1. ledna 2016 a z původního 2,25násobku je aktuálně již 2,5násobek. Zároveň ale v posledních letech vzrůstá i průměrná mzda v nepodnikatelské sféře, takže základ pro dotčené osoby letos činí už 70 195 Kč. Pokud předložená novela projde parlamentem, měl by i po 1. lednu 2019 zůstat koeficient na hodnotě 2,5. Změna se nebude týkat soudců a státních zástupců.

Vláda rovněž přijala záměr posílit podíl českých občanů v institucích Evropské unie. Podle schválené Koncepce podpory Čechů v institucích EU do roku 2020 plánuje nominovat nové experty na volná místa v institucích EU a soustředit se na obsazení vysokých postů v Evropské komisi.

„Jednoznačně jsme dospěli k názoru, že v minulém období do roku 2017 nebyla podpora Čechů v těchto institucích dostatečná,“ konstatoval 1. vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec. „Dříve jsme tam vyváželi spíše vysloužilé politiky, ale máme tady, i na našich resortech, řadu velmi kvalitních lidí, kteří mají zájem se v rámci Evropské unie profilovat. Máme zájem tam prosadit více našich zástupců, aktivně proto i politicky pracovat z hlediska lobbingu, který je nezbytný pro zajištění toho, abychom našim lidem pomohli zajistit zajímavé pozice. Je to něco, co pak můžeme jako Česká republika výrazně využívat. Náš hlas musí být více slyšet a máme na to určitě i kvalitní adepty,“ dodal vicepremiér Brabec.

Zřízením zvláštního zastupitelského úřadu pro země Sahelu chce vláda Andreje Babiše přispět k dalšímu rozvoji humanitárních a rozvojových aktivit v této oblasti. Měl by fungovat jako styčný bod přímo v místě a přispět k většímu angažmá České republiky v této oblasti, která je klíčovým africkým regionem z pohledu bezpečnosti a migrace. Oblast Sahelu je kvůli velmi špatné bezpečnostní situaci místem původu uprchlíků, ale také místem, odkud pašeráci lidí řídí své obchody. Vláda letos uvolní na rozvoj a stabilizaci Sahelu celkem 4 miliony eur.

Vláda také odsouhlasila návrh nového zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a související novelu zákona o informačních systémech veřejné správy. Tyto změny právních předpisů mají za cíl pomoci osobám s postižením při práci s internetem a mobilním telefonem a zároveň implementovat do českého práva požadavky evropské směrnice na sjednocení pravidel přístupnosti v rámci celé EU.

Problematiku přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací státních úřadů a institucí dosud řeší pouze částečně zákon o informačních systémech veřejné správy a příslušná vyhláška, která se ale v kontextu požadavků EU jeví už jako zastaralá. Navržený nový zákon tedy tuto oblast komplexně ošetřuje. Jeho cílem je učinit internetové stránky a mobilní aplikace úřadů a institucí pro osoby s hendikepem uživatelsky přívětivější, lépe vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Zároveň také přesně vymezuje okruh úřadů a institucí, kterých se tato povinnost bude týkat.

Vláda Andreje Babiše také rozhodla o zajištění finančních prostředků na kompenzace škod, které v loňském roce způsobily zemědělcům jarní mrazy a také sucho. Pro ovocnáře a lesní školkaře, kteří utrpěli škody jarními mrazy v dubnu a květnu 2017, vyhradí Ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu nanejvýš 208 milionů korun. Pro zemědělce, které připravilo o část úrody sucho, to budou až dvě miliardy korun. Největší část těchto peněz, 969 milionů, půjde z vládní rozpočtové rezervy. Ministerstvo zemědělství dostalo také za úkol navýšit o dalších 141 milionů korun rozpočet svého národního dotačního programu, jímž financuje preventivní opatření proti suchu. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Vláda se zabývala i financováním soukromého a církevního školství. Na mzdy učitelů a dalších zaměstnanců v tomto typu školských zařízení, které se zvýšily v důsledku nařízení vlády ze září loňského roku, nebylo možné z časových důvodů vyhradit finanční prostředky při projednávání státního rozpočtu na letošní rok. Kabinet proto dnes schválil návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby se chybějících 131 milionů korun do rozpočtu ministerstva přesunulo z vládní rozpočtové rezervy. Soukromé školy dostanou na mzdy 101 milionů a církevní školy zbývajících 30 milionů korun. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kompletní výsledky jednání vlády najdete na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-18--dubna-2018-164814/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie