Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 12. 2010 14:39

Vláda bude u podnikatelů zjišťovat, kolik času stráví administrativou

Premiér spolu s ministry dnes také vyhodnotil opatření proti násilí na stadionech a koncepci rozvoje kinematografie.

Zátěž podnikatelů se má podle vládního kabinetu snížit o čtvrtinu. Vláda zadá průzkum, kolik času stráví firmy nadbytečnou administrativou. „Přijali jsme bod, který se týká měření administrativní zátěže podnikatelů, respektive dalšího postupu vlády v této oblasti, abychom dokázali snížit administrativní zátěž podnikatelů a podnikatelských subjektů,“ řekl po zasedání vlády premiér Petr Nečas.

Hlavním rozdílem oproti stávajícímu stavu bude to, že dosavadní úřednický výpočet zátěže bude doplněn o šetření přímo u podnikatelů a dál se bude zátěž uvádět v hodinách ztráty času, nikoliv pouze ve ztrátě peněžní. „Chceme, aby se snížila zátěž o 25 % do roku 2012,“ dodal premiér Petr Nečas. Bude použit tzv. Standard Cost Model, což je nejrozšířenější metoda na měření administrativních nákladů, která byla vyvinuta v Nizozemsku. První výsledky by měly být zhruba do roka.

Ministři také hodnotili uplynulé dva roky fungování nové koncepce zajištění bezpečnosti na sportovních utkáních. „Za poslední rok a půl bylo celkem 230 kritických fotbalových utkání a pouze na devíti z nich došlo k incidentům, takže jednoznačně dochází k výraznému poklesu diváckého násilí,“ řekl ministr vnitra Radek John.

Podle vlády se osvědčila zkrácená řízení o potrestání výtržníků. Policie ČR dále uplatňuje přístup, jehož podstatou je neprovokující monitoring a zároveň došlo k vytvoření tzv. antikonfliktních týmů. Sportovní kluby začaly využívat nové instrumenty k zajištění bezpečnosti, např. prodej vstupenek na jméno nebo instalaci kamerových systémů.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Koaliční kabinet dále odsouhlasil novou koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 a strategii konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu 2011-2016. „Pokládám za nejlepší, aby byla tato koncepce přepsána do paragrafového znění, to znamená, aby byl vypracován nový kompletní zákon o kinematografii,“ řekl ministr kultury s tím, že je připraven tuto normu předložit v první polovině příštího roku.

Vláda na svém dnešním programu také projednávala body, které měly technický charakter. Například návrh novely o podpoře regionálního rozvoje, který má za cíl zlepšit fungování řídících orgánů regionálních operačních programů. Dále jednotlivá technická nařízení z oblasti ministerstva zemědělství, které se týkají hospodaření s půdou, včelařství apod. Na zasedání kabinetu se také mluvilo o kontrolních závěrech Nejvyššího kontrolního úřadu, které se týkají ministerstva zdravotnictví, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie