Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 9. 2017 15:31

Vláda, která zlepšila výběr daní a úspěšně bojovala s šedou ekonomikou

Vláda, která zlepšila výběr daní a úspěšně bojovala s šedou ekonomikou
Vláda premiéra Sobotky je vládou, která úspěšně bojovala proti daňovým únikům a šedé ekonomice. Díky proaktivním opatřením se povedlo zabránit v letech 2014–2017 daňovým únikům v objemu řádově miliard korun. Společně s tím se zásadně zlepšil výběr daní a pojistného. Od roku 2014 do konce srpna 2017 vybralo Ministerstvo financí na daních a pojistném navíc 628,5 miliardy korun.

Kroky vlády v boji proti daňovým únikům a šedé ekonomice

 • Vznik daňové Kobry
  Společný tým Národní centrály proti organizovanému zločinu, Finanční správy a Celní správy daňová Kobra již od září 2014 bojuje proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, a to především v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřební daně. Od svého vzniku zachránila Kobra státnímu rozpočtu více než 9 miliard korun.
 • Zavedení kontrolního hlášení a rozšíření reverse charge
  Nástroj proti karuselovým podvodům a uplatňování odpočtů DPH na základě zfalšovaných faktur, kontrolní hlášení, předčil očekávání. Od jeho spuštění v roce 2016 do června 2017 byl odhalen potenciální únik na dani za 21,5 miliard korun a za rok 2016 se zvýšilo inkaso DPH téměř o 12 miliard korun. K vyšší efektivitě výběru DPH přispělo i rozšíření reverse charge na všechny služby a komodity, které umožňuje legislativa EU.
 • Zavedení elektronické evidence tržeb
  Odhadovaný přínos EET za rok 2017 je 4,7 mld. Kč, po náběhu všech čtyř fází potom přibližně 18 mld. Kč daňových příjmů na úrovni veřejných rozpočtů a včetně pojistných dokonce 24,9 mld. Kč.
 • Přijetí Akčního plánu pro kontrolu převodních cen
  Pomocí tzv. převodních cen se nadnárodní korporace pokoušely převést zisky z ČR do své pobočky umístěné v zemi s nižší výší daní. Zavedením povinnosti velkým firmám vyplňovat speciální přílohu daňového přiznání k převodním cenám se Finanční správě podařilo doměřit daň ve výši 1,4 miliardy korun.
 • Opatření proti daňovým rájům
  Vláda v červnu 2017 podepsala Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, jejímž záměrem je boj proti daňové optimalizaci. Po její ratifikaci dojde k modernizaci smluv o zamezení dvojího zdanění s 67 státy, které tuto úmluvu podepsaly. Bylo také sjednáno 14 dohod o výměně informací v daňových záležitostech s tzv. off-shore zeměmi.
 • Prokazování původu majetku
  Tento nástroj, který vláda přijala, pomáhá odhalit zatajené příjmy v případech, kdy deklarované příjmy v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jmění či spotřeby o více než 5 milionů korun. Poplatník nese důkazní břemeno a případné nepřiznané či zatajené příjmy mu jsou následně zdaněny.
 • Centrální evidence účtů
  Umožňuje oprávněným orgánům okamžitě získat informaci, kde má právnická či fyzická osoba bankovní účty. Její zavedení zvýšilo schopnost státních orgánů zajistit a odčerpat nelegální prostředky, jako jsou výnosy z trestné činnosti nebo z daňové kriminality. Začne fungovat nejpozději od 1. ledna 2018.

Vláda, která zlepšila výběr daní a úspěšně bojovala s šedou ekonomikou

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie