Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 9. 2017 16:03

Vláda, která zajistila bezpečnou zemi

Vláda, která zajistila bezpečnou zemi
Vláda premiéra Sobotky je vládou, která posílila bezpečnost občanů i naší země. Výrazně navýšila rozpočty ministerstev vnitra a obrany, zvýšila počty policistů, hasičů i vojáků a podařilo se jí také zásadně snížit kriminalitu.

Vláda v letech 2014–2017 zásadně posílila rozpočty ministerstev, které hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti občanů i naší země. Současně s tím zlepšila odměňování policistů, hasičů i vojáků a zlepšila rovněž jejich pracovní podmínky. 

Kroky vlády k posílení bezpečnosti naší země

 • Navýšení rozpočtu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany v letech 20142017
  V roce 2014 byl schválený rozpočet Ministerstva vnitra 53,7 mld. Kč. V letošním roce dosáhl 63,3 mld. Kč a podle návrhu státního rozpočtu na rok 2018 bude ve výši 71,8 mld. Kč.
  Ministerstvo obrany mělo na rok 2014 k dispozici 42,0 mld. Kč. V roce 2017 byl jeho rozpočet ve výši 52,5 mld. Kč. V příštím roce by se měl navýšit na 58,9 mld. Kč.
 • Lepší odměňování pro členy bezpečnostních sborů
  Vyšší platy pro policisty, hasiče, vojáky a příslušníky vězeňské služby: o 3,5 % od listopadu 2014, o 4,5 % od listopadu 2015, 4 % od listopadu 2016 a 10 % od července 2017 (u vojáků o 7 %). Další navýšení bude od listopadu 2017, a to o 10 %.
 • Navýšení počtu policistů, hasičů a vojáků v letech 20142017
  V roce 2014 bylo 38,5 tis. policistů, v roce 2017 jejich počet stoupl na 40,4 tis. policistů.
  Příslušníků Hasičského záchranného sboru bylo v roce 2014 9,5 tis., v roce 2017 jejich počet stoupl na 9,7 tis.
  Vojáků sloužilo na konci roku 2014 20,9 tis., ke konci června 2017 jich bylo už 24,0 tis.
 • Aktualizace Bezpečnostní strategie ČR
  Popisuje změny bezpečnostního prostředí a definuje způsoby, jak hrozbám čelit.
 • Proveden Audit národní bezpečnosti
  Audit analyzoval bezpečnostní problémy a připravenost ČR na jejich řešení. Na Audit navázal akční plán, který navrhuje další opatření.
 • Zřízení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
  Úřad vznikl transformací z Národního centra kybernetické bezpečnosti. Úkolem je mimo jiné posílení státního dozoru nad zajišťováním kyberbezpečnosti, podpora odborného vzdělávání a zajištění informovanosti.
 • Vznik Národní strategie kybernetické bezpečnosti pro roky 20152020
  Díky ní došlo ke zlepšení kritické informační infrastruktury a posílení významných informačních systémů.
 • Vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám
  Centrum bylo ustanoveno na základě výsledků Auditu národní bezpečnosti. Má chránit občany a stát proti hybridním hrozbám, vč. nebezpečí dezinformací.
 • Přijata novela zákona o kyberbezpečnosti
  Novela mimo jiné rozšiřuje povinnost hlásit případné bezpečnostní hrozby.

Snížení kriminality v ČR

 • Zatímco v roce 2014 evidovalo Ministerstvo vnitra 288 660 zjištěných trestných činů, za prvních sedm měsíců roku 2017 jich bylo pouze 120 279. 

Vláda, která zajistila bezpečnou zemi

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie