Aktuálně

27. 9. 2017 16:39

Ve čtvrtek 5. října se na Úřadu vlády ČR uskuteční expertní jednání k řešení aktuálních otázek sdílené ekonomiky

Ve čtvrtek 5. října proběhne na Úřadu vlády ČR expertní jednání k aktuální problematice sdílené ekonomiky. Z pověření předsedy vlády Bohuslava Sobotky je svolal digitální koordinátor ČR Ondřej Malý.

Konkrétním tématem, které se bude řešit, je aktuální spor mezi provozovateli taxislužeb v hlavním městě Praze a společností UBER, jež nabízí klientům totožné služby na principu sdílené ekonomiky. Jednání by se měli zúčastnit zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, hlavního města Prahy a statutárního města Brna, které v minulosti podobný problém se společností UBER rovněž řešilo.

Cílem jednání je připravit návrh možných postupů a variant řešení, jak dlouhodobých, tak krátkodobých, a domluvit se na zapojení dotčených resortů v řešení této věci. Expertní skupina se bude opírat o Analýzu sdílené ekonomiky a digitálních platforem zaměřenou na přínosy a rizika tzv. sdílené ekonomiky, z jejíchž závěrů vychází usnesení vlády ze 4. září 2017 č. 615/2017, které pro tuto oblast stanovilo další kroky a úkoly pro ústřední orgány státní správy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie