Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 8. 2007 10:26

Včera byla ukončena rotace sil pro Kosovo

Včera se vrátila skupina 70 příslušníků 10. kontingentu Armády ČR spolu se svým velitelem podplukovníkem Ladislavem Švejdou, kde v mírových silách KFOR působí na území Kosova.

Vojáky přivítal na pražském letišti v Ruzyni zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR – ředitel Společného operačního centra Ministerstva obrany ČR generálmajor Josef Prokš. V projevu poděkoval za odvedenou práci a uvedl, že vojáci v Kosovu zajišťují klid a bezpečí místních obyvatel. „Všechny úkoly, které byly na vás položeny jste splnili bez problémů, důsledně. Nebyly to jenom úkoly spojené se střežením prostoru odpovědnosti, ale také ty, které souvisely s opouštěním základny Gazele Line a museli jste budovat vlastní základnu. Přestože je možná tato mise trošku podceňována, plnili jste složitější roli než kde jinde. To proto, že bylo nutné udržet pozornost a odpovědnost při plnění úlohy vojáků v oblasti,“ uvedl v projevu generál. Připomněl také, že do konečného vyřešení statutu této srbské provincie bude situace v Kosovu připomínat doutnající sud s prachem a udržení bezpečnosti zde bude nadále složité. Velitel kontingentu podplukovník Švejda potvrdil, že přítomnost mezinárodních jednotek v Kosovu je nutná. „Podařilo se nám splnit hlavní úkol, kterým je udržení bezpečnosti a klidu v prostoru odpovědnosti. Podle mého názoru, ať dopadnou politická jednání jakkoli, situace v Kosovu zůstane stabilní,“ uvedl velitel 10. kontingentu Armády ČR v misi KFOR. 10. kontingent se podílel především na opravách a výstavbě cest, vzdělával děti o nebezpečném výbušném materiálu, rozděloval humanitární pomoc a spolupracoval s kosovskou policií. V oblasti zabezpečení se jednotky podílely na kompletním uzavření a demontáži základny Gazala Line. Také se zasloužily o výstavbu přistávacích ploch pro vrtulníky MI 17 či pracovních a ubytovacích buňek. Od 20. července 2007 střeží svěřený prostor odpovědnosti v Kosovu vojáci 11. kontingentu, kterému velí podplukovník Milan Schulc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie