Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 8. 2007 9:52

V září proběhne rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007

Začátkem září se v šesti krajích a na území hlavního města Prahy uskuteční jedno z největších protipovodňových cvičení v historii.

Třídenní cvičení připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu.

Cílem bude především metodicky procvičit činnost a vzájemnou komunikaci povodňových orgánů a orgánů krizového řízení během povodní velkého rozsahu. Cvičení Vltava a Labe 2007 se bude odehrávat na území celkem 6 krajů a hl. m. Prahy podél toků Vltavy a Labe. Vedle ústředních správních úřadů se ho zúčastní povodňové orgány 31 obcí s rozšířenou působností a 97 dalších obcí. Toto cvičení, jehož rozsah v zásadě kopíruje povodně v roce 2002, tak patří k vůbec největším cvičením svého druhu v historii České republiky. Vzhledem ke štábnímu charakteru by nijak nemělo narušit běžný život občanů a podle mluvčího Hasičského záchranného sboru ČR Petra Kopáčka budou i náklady na něj minimální.

Do přípravy cvičení je kromě Ministerstva vnitra zapojenživotního prostředí, Ministerstvo obrany, Správa státních hmotných rezerv, Český hydrometeorologický ústav a další instituce odpovědné za povodňovou ochranu.

Cvičení Vltava a Labe 2007 bude zároveň vyvrcholením systematické přípravy starostů a dalších přestavitelů obcí v oblasti ochrany před povodněmi. Na základě usnesení Bezpečnostní rady státu Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2006 zorganizoval pro starosty a zastupitele všech obcí školení o činnosti povodňových orgánů, orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému při povodních.

Největší povodně zasáhly Českou republiku v srpnu roku 2002. Během desetidenních záplav byla zasažena více než třetina území země, značné škody vykázala zejména Praha a kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký. Celkem se záplavy projevily v deseti regionech. Povodně si před pěti lety vyžádaly 17 lidských životů a způsobily škodu 73,1 miliardy korun.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie