Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 5. 2016 18:15

V Praze se uskuteční závěrečný summit českého předsednictví ve Visegrádské skupině

Ve středu 8. června 2016 se v Praze uskuteční summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny. Summit pořádá české předsednictví ve V4, které na summitu symbolicky předá štafetu Polsku, jež se předsednictví formálně ujme od 1. července 2016.

V4 Trust: Základem úspěchu visegrádské spolupráce je vzájemná důvěra mezi zeměmi V4.

Červnový summit V4 je tradičním formátem setkání předsedů vlád, na kterém jsou projednávána témata nadcházející Evropské rady, ale také hodnoceny výsledky končícího předsednictví a představen program předsednictví následujícího. Z nadcházející Evropské rady budou předsedové vlád jednat o otázkách migrace, situaci v zemědělství, přípravě Evropské globální strategie či referendu o setrvání Velké Británie v EU. Diskutována budou rovněž bezpečnostní témata související s červencovým Summitem NATO ve Varšavě.

„Českému předsednictví se podařilo zvýšit význam V4 v Evropě, naplnit jednotlivé body programu, formulovat společné pozice V4 v řadě klíčových otázek evropské agendy i operativně reagovat na aktuální vývoj v souvislosti s migrační krizí,“ zhodnotil průběh českého předsednictví ve V4 premiér Sobotka. „Roli V4 pokládám i do budoucna za velmi důležitou pro rozvoj vztahů mezi zeměmi našeho regionu i pro prosazování společných zájmů. Akceschopná V4 je důležitá také pro EU a její schopnost hledat společná evropská řešení,“ doplnil premiér.

Od 1. července 2016 se předsednictví ve Visegrádské skupině ujme Polsko. Další člen Visegrádské skupiny – Slovensko – se zároveň na půl roku stane předsednickou zemí v Radě EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie