Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 1. 2009 8:54

V Praze proběhlo setkání náměstků ke směrnici o pracovní době

EU - ilustrační foto
EU - ilustrační foto
Náměstci ministrů pro zaměstnanost a sociální věci ze všech členských zemí EU se včera (14.1.) sešli v pražském Lichtenštejnském paláci.

Náměstci ministrů jednali o dalším společném postupu při hledání kompromisu mezi Radou EU a Evropským parlamentem k revizi směrnice o pracovní době. Všechny členské státy podpořily úsilí českého předsednictví, které na jednání reprezentoval náměstek pro evropské záležitosti Michal Sedláček, dosáhnout kompromisu v průběhu následujících měsíců.

Dosavadní společné stanovisko Rady, dosažené po čtyřech letech složitých vyjednávání, označila většina států za dobrou výchozí pozici, jíž by se měla Rada držet při dalším postupu držet a neotevírat příliš mnoho dílčích otázek. Předsednictví v průběhu jednání členské státy vyzvalo, aby pojmenovaly ty body, u nichž nemohou z Radou dosažené pozice ustoupit a zároveň ty, u nichž jsou připraveni vyslat Parlamentu signál, že jsou otevřeni dosažení kompromisu. Členské státy jasně odmítly pozměňovací návrh EP v otázce souběhu pracovních poměrů a doporučily tuto otázku v současné době do směrnice nezahrnovat. Evropská komise upozornila, že nejsložitěji byla dosahována dohoda mezi členskými státy v otázce opt-outu, a proto otevírání této otázky může situaci v Radě zkomplikovat.

Další postup při řešení dalšího postupu v otázce směrnice bude dále projednáván v rámci pracovního oběda při neformálním setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální otázky 23.1. v Luhačovicích. Ministr Petr Nečas bude na toto téma rovněž jednat 20. ledna v Bruselu při setkání s Evropským parlamentem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie