Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 1. 2009 8:16

V Praze proběhlo neformální zasedání ředitelů pro obrannou politiku

Ve dnech 28. až 29. ledna 2009 se v Praze konalo neformální zasedání ředitelů pro obrannou politiku ministerstev obrany členských států EU.

Na úvod druhého dne zasedání vystoupila s projevem také místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Vlasta Parkanová. Za české předsednictví průběh neformálního zasedání řídil ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Ivan Dvořák.

Kromě zástupců všech členských států EU se zasedání zúčastnila rovněž ředitelka pro obranné záležitosti Generálního sekretariátu Rady EU Claude-France Arnoldová, generální ředitel Vojenského štábu EU generálporučík David Leakey a ředitel Evropské obranné agentury Alexander Weis. Protože jedním z diskutovaných témat byla spolupráce EU a NATO, zasedání se zúčastnil také náměstek generálního tajemníka NATO Jiří Šedivý.

Ředitelé pro obrannou politiku své neformální zasedání věnovali především přípravě neformálního zasedání ministrů obrany členských států EU, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. března 2009 v Praze. Hlavním bodem agendy prvního dne zasedání byly vojenské operace EU v Bosně a Hercegovině (ALTHEA), Čadu a Středoafrické republice (EUFOR TCHAD/RCA) a první námořní operace EU, ATALANTA, zaměřená na boj proti pirátství v pobřežních vodách Somálska, jejichž současný průběh a další vývoj byly diskutovány na pracovní večeři.

Druhý den zasedání zahájila svým projevem místopředsedkyně vlády a ministryně obrany Vlasta Parkanová. Ve svém vystoupení připomněla, že rok, ve kterém ČR historicky poprvé převzala předsednictví v Radě EU, je pro nás významný z celé řady důvodů. „Je to rok, ve kterém si Evropa připomíná výročí dvaceti let od pádu železné opony, uplyne pět let od největšího rozšíření EU, před deseti lety došlo na summitu EU v Kolíně nad Rýnem k vytvoření institucionální architektury pro Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku a v neposlední řadě si na jaře připomeneme šedesát let od vzniku Severoatlantické aliance a deset let od jejího prvního rozšíření po ukončení tzv. studené války“, uvedla ministryně Parkanová. V souvislosti s prioritami a úkoly českého předsednictví v oblasti obrany Vlasta Parkanová připomněla, že jeho stěžejními principy jsou realismus a transparentnost. „Realismus ve smyslu věnovat pozornost již zahájeným projektům a iniciativám a transparentnost jako otevřenost pro spolupráci s dalšími významnými mezinárodními aktéry, jako schopnost s nimi sdílet a vyměňovat informace“, zdůraznila ministryně obrany. České předsednictví bude podle ministryně Parkanové usilovat o pokračování spolupráce v bezpečnostní oblasti s OSN, Africkou unií a zejména s NATO. „Jednotlivé mezinárodní organizace nemohou jít v tomto ohledu pouze svou vlastní cestou“, dodala ministryně obrany s tím, že této problematice chce věnovat svoji osobní pozornost.

V dalším průběhu jednání se ředitelé pro obrannou politiku zabývali rozvojem vojenských schopností EU. V centru pozornosti českého předsednictví je v této oblasti otázka řešení dostupnosti vrtulníkových kapacit pro operace. České předsednictví pořádá právě k tomuto tématu v příštím týdnu v Praze mezinárodní seminář, jehož cílem bude diskutovat možné přístupy při naplňování požadovaných kapacit transportních vrtulníků typu Mi v operacích. V oblasti rozvoje vojenských schopností se jednání dále zaměřilo na pokračování projektů a programů iniciovaných francouzským předsednictvím. Jedním z nich je také výměnný program v oblasti vojenského vzdělávání inspirovaný programem ERASMUS, jehož koncept bude české předsednictví dále rozvíjet.

Závěrečný jednací blok neformálního zasedání byl věnován spolupráci EU se svými strategickými partnery v bezpečnostní oblasti, se Severoatlantickou aliancí, s OSN a s Africkou unií.

Ředitelé pro obrannou politiku ministerstev obrany členských států EU se za českého předsednictví sejdou ještě na svém formálním zasedání ve dnech 16. a 17. dubna 2009 v Bruselu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie