Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 8. 2007 10:48

V pátek byla představena studie o vlivu radaru na zdraví

V pátek byla na Úřadu vlády představena předběžná studie, která posuzuje vliv radaru ze systému protiraketové obrany USA na zdraví obyvatel České republiky v případě jeho umístění na kótě 718,8 Vojenského újezdu Brdy.

Studii představili hlavní zpracovatelé dokumentu - hlavní hygienik AČR plk. MUDr. Petr Navrátil, MUDr. Peter Bednarčík, CSc., z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Ing. Zdeněk Komárek z Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Praze. Hlavního hygienika České republiky, který ke studii připojil odborné dílčí vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR, zastupoval doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., z Národní referenční laboratoře pro neionizující záření, který je zároveň spoluautorem studie.

Z předběžného posouzení vyplývá, že hlavní svazek radiolokátoru za daných podmínek provozu nemůže zasahovat obyvatelstvo v jeho okolí, protože jeho poloha fyzikálně tuto expozici neumožňuje. Boční vyzařovací smyčky jsou 10 000x slabší než hlavní svazek; ve vzdálenosti 800 m na úrovni terénu (ochranná zóna) stanice splňuje s velkou rezervou české a evropské hygienické normy. Tento závěr potvrzuje i odborné vyjádření hlavního hygienika ČR. Studii doplňují grafická schémata o vztahu radaru a radiolokačního svazku k 320 obcím v okolí kóty 718,8.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie