Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 8. 2007 9:46

V Českém Krumlově se sejde European Quartet One Melody v rámci V4

Ve dnech 28. - 29. srpna 2007 proběhne pracovní setkání marketingové skupiny European Quartet One Melody v Českém Krumlově.

Setkání se budou účastnit pracovníci z jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky zodpovědní za její aktivity v oblasti cestovního ruchu. Setkání se zúčastní také ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která zajišťuje prezentaci České republiky v zahraničí. Česká republika od června tohoto roku uskupení států V4 předsedá.

Na programu je zhodnocení dosavadní činnosti V4 v průběhu roku 2007, řešení možných problémů, plnění propagačních aktivit pro zbývající část roku 2007, zvážení dalších budoucích marketingových aktivit Polska, Maďarska, ČR a Slovenska, za které jsou zodpovědné jednotlivé agentury cestovního ruchu zemí V4.

European Quartet zastřešuje spolupráci zemí regionu Visegrádské čtyřky v odvětví cestovního ruchu. Prezentuje se zejména na zámořských trzích (Japonsko, Čína, USA a v roce 2007 i v asijské části Ruské federace) jako jeden marketingový celek, k čemuž využívá jednotlivých projektů a akcí stanovených v plánu marketingových aktivit Visegrádské čtyřky vždy pro příslušný rok. Vzájemná spolupráce na poli European Quartet je v posledních dvou letech velmi intenzivní, k čemuž dopomáhají pravidelné schůzky pracovní skupiny (working group meeting) v průběhu roku. Podařilo se rozvíjet stanovené marketingové aktivity, ke kterým patří například: produkce tištěných propagačních materiálů s tematikou V4 či UNESCO v daných jazykových mutacích, statistická brožura V4 a propagační film o zemích V4.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie