Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 7. 2007 11:44

V Bruselu bude v pátek přijat Národní strategický referenční rámec České republiky

Evropská komise v pátek vydá rozhodnutí o přijetí Národního strategického referenčního rámce pro Českou republiku.

Tento pátek se v Bruselu uskuteční slavnostní akt při příležitosti vydání rozhodnutí Evropské komise o přijetí Národního strategického referenčního rámce pro Českou republiku. Za českou stranu se slavnostního podpisu zúčastní ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, dále 1.náměstek ministra Milan Půček, generální sekretáři Miroslava Kopicová, Petr Moos, Milena Vicenová

a další zástupci České republiky. Slavnostnímu aktu bude v sídle Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu přítomna také komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová.

Národní strategický referenční rámec definuje strategické záměry sociálního a ekonomického rozvoje České republiky pro období 2007 až 2013 a umožní další jednání o distribuci prostředků z fondů Evropské unie v celkové výši zhruba 26,69 miliard eur.

"Na tuto podporu jsme čekali řadu let. Jde o bezprecedentní finanční pomoc v moderních dějinách České republiky. Má za cíl výrazně zvýšit komfort života obyvatel České republiky a přispět k modernizaci ekonomiky. Povede k rychlému a zásadnímu zlepšení kvality životního prostředí a má ambice zlepšit pracovní uplatnění a zvýšit vzdělanost většiny české populace." uvedl Milan Půček, náměstek ministra pro místní rozvoj pověřený vyjednáváním s Evropskou komisí.

Teprve po přijetí Národního strategického referenčního rámce Evropskou komisí mohou být schváleny a realizovány jednotlivé operační programy, kterých je pro Českou republiku připraveno celkem 24. Operační programy byly dojednávány zároveň s referenčním rámcem a u některých se předpokládá jejich schválení Evropskou komisí již v září. Finanční pomoc tak začne do ČR proudit v letošním roce, přičemž všechny prostředky plánované pro rok 2007 mohou být čerpány ještě další tři roky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie