Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 7. 2009 12:39

Ústřední povodňová komise jednala o situaci a pomoci postiženým územím

Dnes dopoledne zasedala na Ministerstvu životního prostředí již podruhé v tomto týdnu Ústřední povodňová komise (ÚPK), kterou svolal její předseda, ministr životního prostředí Ladislav Miko.

„V souvislosti s klimatickými změnami očekáváme, že extrémním projevům počasí, jako jsou aktuální bleskové povodně, budeme vystaveni stále častěji," říká ministr Miko. „Bleskové povodně v takovémto rozsahu jsme dosud nezažili. Proto je musíme důkladně analyzovat a vyhodnotit a rozhodnout, jaká bude třeba přijmout opatření, aby se co nejvíce zmírnily dopady takových povodní v budoucnu,“ dodává Miko. MŽP už proto připravilo návrh projektu na vyhodnocení stávajících povodní, které bude koordinovat MŽP ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, pro místní rozvoj a vnitra. Vyhodnocení by mělo být hotové do konce letošního roku. MŽP připravuje již delší dobu strategii protipovodňových opatření v krajině, kterou předloží zároveň s vyhodnocením příčin a dopadů letošních povodní.

ÚPK se shodla, že Integrovaný záchranný systém funguje dobře. Kvalitní práci odvádějí profesionální i dobrovolní hasiči, Policie ČR, Armáda ČR, Správa státních hmotných rezerv, zdravotníci, psychologové, povodňové komise i krizové štáby, s.p. Povodí, ČHMÚ i nevládní organizace. Krajské povodňové a krizové štáby situaci dobře zvládají.

Podle hlášení GŘ HZS bylo ke dni 3.7. 2009 zachráněno 189 osob, 1495 osob bylo evakuováno. Oficiálně je evidováno 12 úmrtí v přímé souvislosti s povodněmi. Došlo k řadě zranění. Vedle záchrany obyvatel byla podle možností prováděna také záchrana a evakuace domácích zvířat. Policie neeviduje žádný případ rabování.

Celkem bylo k dnešnímu dni zatopeno nebo poškozeno 915 objektů na Jesenicku a 562 objektů na Přerovsku, 969 objektů v Moravskoslezském kraji a 528 objektů v Jihočeském kraji.

Škody v souvislosti s povodněmi se předběžně odhadují na 5,5 miliardy Kč. Obnova po povodni se bude týkat i zajištění infrastruktury dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Text je zkrácenou verzí tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie