Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 9. 2010 16:53

Úsporný rozpočet na rok 2011

Vláda Petra Nečase má připravený úsporný rozpočet na rok 2011. Deficit díky škrtům klesne až o 30 miliard korun. Vyrovnaný rozpočet plánuje vláda do roku 2016.

„Vývoj veřejných rozpočtů je stále ještě zasažen nedávnou krizí. Přestože se česká ekonomika nachází již ve fázi oživení ekonomického cyklu,“ píše se v dokumentech ke státnímu rozpočtu. Podle vládních návrhů klesne schodek na 135 miliard v příštím roce. Objemu příjmů má být 1 044,8 mld. Kč a objem výdajů 1 179,8 mld. Kč.

„V loňském roce se snižovaly mzdy v podnikatelském sektoru v tisících a tisících firmách. Statisíce, možná miliony našich spoluobčanů zažily v těch minulých měsících, respektive letech zmrazení nebo dokonce snížení své mzdy. A i veřejný sektor musí dýchat s ekonomikou, nejenom podnikatelský sektor, ale i veřejný sektor,“ vysvětluje premiér Petr Nečas snižování počtu státních zaměstnanců jako jednoho z úsporných opatření.


Úspory zasahují už nyní celou státní správu a podle premiéra je také na jednotlivých ministrech, aby tuto svou první zatěžkávací zkoušku zvládli. „Češi řekli ve volbách jasné ano vládě rozpočtové odpovědnosti. Pokud do dvou let promarníme příležitost a odhodlání lidí k uskutečnění zásadních úsporných opatření, pak se stěží dokážeme vymanit ze zadlužení,“ říká ministerský předseda.


Jaká jsou například plánovaná opatření?


Plošné škrty se budou týkat snížení běžných výdajů na provoz ministerstev a ostatních státních úřadů a snížení investičních výdajů. Sníží se platy státních zaměstnanců o 10 %, s výjimkou pracovníků ve školství, mzdy učitelů budou naopak zvýšeny o 3,5 %.


Dále se mají snížit výdaje na dopravní infrastrukturu, které by v konečném důsledku mělo vést k tvrdšímu vyjednání s dodavateli stavebních prací.


V oblasti státní sociální podpory bude například vyplacení porodného náležet jen na první dítě a jeho výplata bude podmíněna tím, že celkový příjem rodiny nedosáhne 2,4násobek životního minima. U rodičovského příspěvku se navrhuje úprava podmínek pro jeho čerpání po dobu 4 let.


Dále bude zrušen sociální příplatek, který je vyplácen v návaznosti na přídavek na dítě u příjmově nejslabších rodin (méně než 2násobek životního minima). Předpokládá se, že čistý úsporný efekt bude zčásti kompenzován přesunem do systému dávek pomoci v hmotné nouzi, kde se testují dávky na příjmy a částečně i majetkové poměry.


Příspěvek na péči pro postižené se navrhuje upravit tak, že v I. stupni závislosti na pomoci jiné osoby by byl příspěvek snížen z platných 2000 Kč na 800 Kč měsíčně. Úspora z tohoto opatření se odhaduje na více než 1,5 mld. Kč. Výše dalších příspěvků dle stupně závislosti II až IV by zůstaly zachovány.


Od příštího roku se má dále zavést 50% zdanění vyplácené podpory stavebního spoření srážkovou daní, zdanění důchodců s příjmem větším než trojnásobek průměrné měsíční mzdy, zdanění příspěvku na bydlení u vojáků, zdanění výsluhových příspěvků příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ve služebním poměru a zdanění náhrad ústavním činitelům a zruší se osvobození zdanění úroků z vkladů na stavebním spoření.


Všechna opatření na příjmové a výdajové stránce mají vést ve srovnání s očekávaným výsledkem hospodaření roku 2010 ke snížení schodku státního rozpočtu o téměř 30,1 mld. Kč. „Díky meziročnímu zlepšení hospodaření velké většiny ostatních subjektů veřejných rozpočtů dojde k pozitivnějším vývojovým trendům ve výsledku veřejných financí,“ píše se ve vládním návrhu rozpočtu, který najdete v Knihovně připravované legislativy na eklep.vlada.cz.


Vláda začala spořit u sebe

Plánované úspory v rozpočtu na příští rok jsou pokračováním škrtů, které Nečasova vláda přichystala pro sebe. Podle koaličních návrhů dojde ke zdanění poslaneckých náhrad a snížení platů ústavních činitelů o dalších 5 % (letos již o 4 % platy klesly).

Vláda ODS, TOP 09 a VV je také o tři ministerské posty „chudší“ a rozhodla se snížit příspěvek politickým stranám o 5 %, za další dva roku o desetinu a od roku 2014 bude o další desetinu nižší příspěvek za hlas.

Nejdřív se dá škrtat, pak přijdou reformy


Ke škrtům v rozpočtu musela vláda přistoupit okamžitě, aby stihla předložit úspornější rozpočet pro příští rok. Samotné reformy ale teprve vláda rozjíždí.


„Čeká nás reforma důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti. Stejně tak plánujeme změnit zdravotnický systém směrem k vyšší efektivnosti. V neposlední řadě pak chystáme přijmout opatření, která povedou k vyšší průhlednosti v oblasti veřejných zakázek. Plánujeme snížit prostor pro korupci ve veřejném sektoru, což může být jeden z klíčových nástrojů k úsporám,“ vypočítává reformy své vlády Petr Nečas.


Vláda se dále v programovém prohlášení zavázala, že podpoří vytvoření nových pracovních míst a navrhne v součinnosti se sociálními partnery změny zákoníku práce, které povedou mimo jiné k větší motivaci zaměstnavatelů při vytváření pracovních míst. Celé programové prohlášení naleznete na /cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programova-prohlaseni-74856/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie