Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 11. 2023 10:08

Úřad vlády stejně jako další státní úřady a instituce zahájil přechod na jednotnou doménu gov.cz

Zajištění maximální míry kybernetické bezpečnosti, ale také významné úspory, vyšší uživatelská přívětivost a důvěryhodnost jsou důvodem, proč Úřad vlády a další státní úřady a instituce postupně přejdou na jednotnou státní doménu gov.cz.

Úřad vlády v současné době přechází na novou doménu https://vlada.gov.cz/. Vládní stránky už na této doméně fungují, 30. listopadu 2023 se vlada.gov.cz stane doménou výchozí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády.

Kromě hlavní stránky vlada.cz budou na novou doménu přecházet také další domény ve správě Úřadu vlády:

Záměr přejít pod jednotnou státní doménu schválila vláda Petra Fialy letos v lednu, v polovině srpna pak odsouhlasila harmonogram změn. Důvodem je snaha o maximální zvýšení kybernetické bezpečnosti e-governmentu včetně poštovních schránek orgánů státní správy, ale také nemalé finanční úspory, které přinese centrální správa domény pro všechny státní úřady a instituce. Výrazně se tím omezí riziko nejrůznějších podvodů, zvýší se důvěryhodnost webových stránek, a to především u jejich zahraničních návštěvníků. Změna by měla zajistit také větší uživatelskou přívětivost a jednotnou prezentaci webových stránek státu a e-mailových domén úředníků.

Do konce roku by na novou jednotnou doménu měly přejít také webové stránky Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zahraničních věcí a některých státních institucí, jako například Národního bezpečnostního úřadu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní sportovní agentury či Správy státních hmotných rezerv.

Všechny další ministerstva a jimi řízené organizace budou pod gov.cz přecházet v průběhu roku 2024 a 2025.

Jednotnou doménu .gov. už používá mnoho států Evropské unie a NATO.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie