Aktuálně

11. 1. 2016 12:03

Úřad vlády ČR bezvýhradně dodržuje bezpečnostní režim utajovaných materiálů

Úřad vlády ČR prohlašuje, že při nakládání s utajovanými materiály striktně dodržuje bezpečnostní režim, který je pro materiály takové povahy stanoven. Na e-mailovou adresu předsedy vlády Bohuslava Sobotky nebyl nikdy zaslán materiál v utajovaném režimu. Takový postup při nakládání s utajovanými informacemi není možný a vylučuje jej bezpečnostní režim, který je Úřadem vlády ČR dodržován.

Postup Úřadu vlády ČR při nakládání s utajovanými materiály

  1. S utajovanými informacemi je na Úřadu vlády ČR nakládáno vždy v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb.
  2. Utajované materiály jsou zasílány buď v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému, který je certifikován pro daný stupeň utajení.
  3. Došlé utajované materiály jsou vždy zaevidovány tajnou spisovnou Úřadu vlády ČR.
  4. Utajované materiály jsou premiérovi i ostatním zaměstnancům předkládány vždy osobně proti podpisu.
  5. Za stanovení stupně utajení je zodpovědný původce utajované informace.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie