Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 11. 2023 14:04

Úřad vlády a Fakulta elektrotechnická ČVUT zahájily spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti

Vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková a děkan FEL ČVUT Petr Páta podepisují memorandum o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, 14. listopadu 2023.
Vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková a děkan FEL ČVUT Petr Páta podepisují memorandum o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, 14. listopadu 2023.
Další zlepšení kybernetické bezpečnosti na Úřadu vlády České republiky je cílem memoranda o spolupráci, které v úterý 14. listopadu 2023 ve Strakově akademii za účasti ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáše Kintra podepsali vedoucí Úřadu vlády ČR Jana Kotalíková a děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) Petr Páta. Experti a expertky z FEL v příštím roce zmapují aktuální stav informační bezpečnosti na Úřadu vlády a pracovištích, která pod něj spadají. FEL také úřadu poskytne konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti.

„Úřad vlády má zájem nadále posilovat své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Potřebujeme pro to silného a nezávislého partnera s potřebnou expertízou v oblasti systému řízení informační bezpečnosti,” uvedla k memorandu vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková. Podotkla, že Fakulta elektrotechnická ČVUT dokáže zajistit specialisty a specialistky pro různé oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení rizik a zároveň má zkušenosti se vzděláváním dospělých. Díky tomu se experti z FEL mohou podílet také na školení zaměstnanců Úřadu vlády.

„Spolupráci s Úřadem vlády vnímáme jako součást společenské odpovědnosti univerzity. Pracujeme na výzkumu a vývoji projektů, které mají veřejný dopad, je naším zájmem přenášet výsledky naší práce do praxe a posilovat spolupráci s vládním či veřejným sektorem,” sdělil k podpisu memoranda jeho druhý signatář děkan FEL ČVUT Petr Páta.

Pilotním projektem spolupráce bude důkladné zmapování aktuálního stavu informačního zabezpečení na Úřadu vlády. Tato fáze proběhne v řádu měsíců. Vedle zmíněných školení by měl FEL Úřadu vlády poskytovat také konzultace ohledně bezpečnostních strategií, postupů a technologií. Úřad vlády naopak nabídne studentům a studentkám FEL ČVUT možnosti absolvování stáží.

U podpisu memoranda ve Strakově akademii byli přítomni také ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, ředitelka Odboru informatiky Úřadu vlády Jitka Křupková a Jiří Vodrážka, který vede katedru telekomunikační techniky FEL ČVUT. „Zodpovědný přístup ke kybernetické bezpečnosti by měl být v dnešní online době zcela automatickou součástí našich životů. Státní instituce a akademický sektor by samozřejmě měly jít příkladem. Vítáme proto, že se Úřad vlády spojil s kvalitním partnerem v této oblasti v podobě ČVUT. Jde o další důkaz, že kybernetická bezpečnost je mimo jiné i o spolupráci napříč sektory. Podobné synergie jsou také možnou cestou, jak řešit nedostatek IT odborníků na trhu práce,“ prohlásil ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie