Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 4. 2017 15:41

Vláda schválila státní závěrečný účet ČR za rok 2016 i strategii vývoje státních výdajů do roku 2020

Tisková konference po jednání vlády, 24. dubna 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 24. dubna 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky projednala a schválila na jednání v pondělí 24. dubna 2017 státní závěrečný účet České republiky za rok 2016. Dokument o hospodaření státu teď musí schválit Poslanecká sněmovna. Odsouhlasila také strategický dokument Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018–2020, který v souladu s novým zákonem o rozpočtové odpovědnosti stanovuje závazné rozpočtové rámce pro příští roky a počítá s mírně přebytkovým hospodařením sektoru veřejných institucí ČR.

Státní rozpočet za rok 2016 skončil přebytkem 61,8 miliardy korun. Od roku 1993, tedy za dobu existence České republiky, je to historicky nejlepší výsledek státního rozpočtu, na němž se pozitivně podepsaly nejen úspěšné čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů, ale také pozitivní vývoj české ekonomiky, zlepšený výběr daní a rekordně nízká nezaměstnanost.

Vláda po dlouhé diskusi rozhodla, že přebytek ve výši 60,8 miliardy korun využije na další snížení státního dluhu. Zbylých 960 milionů využije na zvýšení státních finančních aktiv. Premiér Bohuslav Sobotka zároveň vyzval členy vlády, aby prověřili resortní rozpočty a investiční programy a případné rezervy či nedočerpané finanční prostředky soustředili na další investiční projekty, které lze ještě letos realizovat.

Rozpočtová strategie na léta 2018–2020

Vláda také schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí ČR na léta 2018–2020. Dokument vychází z nového zákona o rozpočtové odpovědnosti a přináší výraznou změnu ve způsobu určování závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy.

„Dnes přijatá strategie počítá s tím, že výdaje státu v letech 2018–2020 porostou z 1 394 miliard korun v roce 2018 na 1 455 miliard v roce 2020. Ale zároveň, a to považuji za klíčové, predikujeme v celém horizontu přebytkový rozpočet vládního sektoru. Konkrétně 0,4 procenta HDP v roce příštím, 0,3 procenta v roce 2019 a až o 0,5 procenta HDP v roce 2020,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu

Vláda schválila také mandát pro premiéra Bohuslava Sobotku na mimořádné jednání Evropské rady v sobotu 29. dubna 2017 v Bruselu. Cílem bruselské schůzky na nejvyšší úrovni je schválit mandát pro Evropskou komisi, která povede vyjednávání se Spojeným královstvím o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU.

Pro českou vládu jsou klíčové čtyři priority: ochrana práv občanů, finanční vyrovnání Velké Británie s EU, stanovení pravidel pro kontinuitu právního řádu a rámcová dohoda o vzájemných obchodních vztazích.

Zajištění financování reformy regionálního školství

Vláda také odsouhlasila návrh ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové na navýšení výdajových rámců rozpočtové kapitoly regionálního školství na další roky. Návrh počítá se zvýšením výdajové kapitoly o 60 miliard korun ročně. Tyto finanční prostředky navíc chce ministerstvo investovat na zafinancování vládou už schválené reformy regionálního školství, ale také na snižování počtu dětí v mateřských školách, vyřešení akutního nedostatku školních míst v některých regionech či na rozšíření nabídky pohybových aktivit ve školním i zájmovém vzdělávání.

Kompletní výsledky jednání najdete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-24--dubna-2017-155578/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie