Aktuálně

21. 6. 2022 14:34

Tripartita řešila flexibilitu trhu práce nebo fondy EU

Tripartita se zabývala aktuálními problémy, například důsledky situace na Ukrajině či situací na trhu práce, 21. června 2022.
Tripartita se zabývala aktuálními problémy, například důsledky situace na Ukrajině či situací na trhu práce, 21. června 2022.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v úterý 21. června 2022 sešli na čtvrtém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se na svém zasedání věnovali současné situaci na Ukrajině, flexibilitě trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků, strategickému plánu společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 nebo implementaci programů fondů EU.

„Se začátkem našeho předsednictví v Radě EU se budeme věnovat energiím a bezpečnosti České republiky. Vláda je aktivní v řešení energetické situace a pomoci domácnostem i firmám. Vláda se snaží o adresnou pomoc a je připravena pomáhat lidem i dále,“ sdělil po jednání tripartity její první místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023–2027

Tripartita prodiskutovala Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023–2027. Jeho odeslaná podoba představuje kompromis, který respektuje reálnou situaci v našem zemědělství. Cílem je výrazně podpořit menší zemědělce a ty, kteří chtějí dělat něco navíc pro naši krajinu. Současně bude zajištěna i dostatečná podpora pro větší podniky, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly.

Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021–2027

Tripartita se věnovala také novému programovému období evropských fondů. ČR patří v přípravě programového období 2021–2027 ve srovnání s jinými členskými státy v rámci EU dlouhodobě mezi velmi pokročilé země. Zahájení čerpání je však v novém období opožděné. Klíčovým faktorem, který vedl ke zpoždění celé přípravy, bylo zdlouhavé vyjednávání legislativy na úrovni EU. V rámci vyhlášených výzev u programového období 2014–2020 byly do konce dubna 2022 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 703,4 miliardy korun, což činí 106,7 procenta celkové alokace programového období.

Flexibilita trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků

Zástupci sociálních partnerů se věnovali i aktuální situaci na trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Opatření v oblasti ekonomické migrace je nutné nastavovat s ohledem na omezené kapacity veřejné infrastruktury, občanské vybavenosti (mateřské a základní školy, zdravotnická zařízení) a možností ubytování. Před diskusí o realokaci stávajících kvót v rámci programů ekonomické migrace by měla mít přednost diskuse o využití možného potenciálu držitelů dočasné ochrany a diskuse o absorpčních možnostech veřejných služeb ve velkých městech. Je možné uvažovat o úpravách kvót pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty v řádech nízkých tisíců z nových zdrojových zemí náhradou za Ukrajinu, a to pro nedostatkové profese.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční v úterý 13. září 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie