Aktuálně

14. 3. 2018 17:41

Tripartita projednala růst penzí a postup v digitální agendě

Tisková konference po jednání tripartity, 14. března 2018.
Tisková konference po jednání tripartity, 14. března 2018.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 14. března 2018 sešli ve Strakově akademii na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním bodem jednání byl vládní návrh zákona o růstu důchodů. Dalšími tématy byly čerpání fondů EU, aktuální připravenost velkých dopravních staveb a postup v digitální agendě.

Premiér Andrej Babiš informoval sociální partnery, že se scházejí pracovní týmy Rady hospodářské a sociální dohody, a také uvedl, že se zástupci tripartity zúčastňují jednání krajských hospodářských a sociálních rad. Mezi dominující témata při jednáních krajských tripartit patří především informace o vývoji zaměstnanosti a dopravní infrastruktura.

Návrh novely zákona o důchodovém pojištění

Sociální partneři projednali novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy. Seniorům nad 85 let se také navyšuje důchod o 1000 korun měsíčně. Průměrné navýšení důchodů bude činit 918 korun, což představuje největší meziroční navýšení. Cílem vlády je zvýšení průměrné úrovně důchodů na 15 tisíc korun, a to během čtyř let. Toto zákonné opatření přispěje ke zvýšení životní úrovně seniorů.

Informace o dalším postupu v digitální agendě

Informační koncepce České republiky je základním dokumentem, který stanovuje cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy. Informační koncepce ČR je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků. „Projekt, který předložil vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla, sociální partneři celkem pochválili. Je to velká výzva, ale obrovskou výhodou je, že zmocněnec má za sebou skutečně vládu. V minulosti byly různé resortismy, a to nyní skončí. Projekt má hlavní cíl  efektivní online služby pro občany a firmy, digitálně přívětivou legislativu, rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie, zvýšení kapacit a kompetenci zaměstnanců ve veřejné správě a efektivně a centrálně koordinovat ICT veřejné správy. Budeme se snažit ho zrealizovat, i když je to pravděpodobně na období několika vlád,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo do konce ledna 2018 vyhlášeno za všechny programy celkem 650 výzev s alokací 601 mld. Kč. Tato částka představuje 104,4 procenta hlavní alokace programového období. V rámci vyhlášených výzev byly do 31. ledna 2018 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 274,4 mld. Kč, a to pro více než 136 tisíc projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává strategický dokument Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Primárním cílem koncepce je především určit hlavní věcné oblasti pro financování po roce 2020. První návrh Národní koncepce realizace politiky by měl být předložen vládě na konci roku 2018, finální návrh v roce 2019.

Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

V současné době jsou vydána závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům. Počátkem ledna 2018 byla zahájena 2. kola zadávacího řízení pro stavby D3 Úsilné – Třebonín a D55 Otrokovice. V současné době není z prioritních dopravních záměrů zahájeno 2. kolo zadávacího řízení jen pro stavbu D1 0136 Říkovice – Přerov. Tuto stavbu, stejně jako stavbu D49 Hulín – Fryšták, blokuje soudní přezkum výjimek ze zásahu do biotopů, kde soud přiznal žalobám odkladný účinek. Dodržení termínů zahájení jednotlivých staveb závisí primárně na získání pravomocného stavebního povolení a na úspěšném dokončení procesu výběru zhotovitele.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie