Aktuálně

9. 5. 2018 16:35

Tripartita projednala financování školství, změny horního zákona i otázku karenční doby

Tisková konference po jednání tripartity, 9. května 2018.
Tisková konference po jednání tripartity, 9. května 2018.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 9. května 2018 sešli na 142. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Mezi zásadní body programu patřilo financování školství nebo připravované změny horního zákona. Hovořilo se však také o rozvoji mýtného systému, karenční době nebo o Národním programu reforem.

Premiér Andrej Babiš informoval sociální partnery, že se zástupci tripartity zúčastňují jednání krajských hospodářských a sociálních rad. V průběhu měsíce se uskuteční zasedání krajských tripartit v krajích Olomouckém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Libereckém, Pardubickém a Zlínském. Také sdělil sociálním partnerům, že se aktivně scházejí pracovní týmy a jejich výstupy jsou součástí plenárních zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Připravované změny horního zákona

Navrhovaná novela horního zákona přináší zákonné zakotvení Surovinové politiky ČR jako základního strategického dokumentu pro oblast nerostných surovin a jejich zdrojů. Na základě novely vznikne povinnost vést rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a na vypořádání důlních škod. V oblasti úpravy úhrady z vydobytých nerostů je nově navrhován způsob určení tržní ceny nerostu a stanovení výše úhrady.

Karenční doba, stav přípravy a harmonogram zavedení elektronické neschopenky

V březnu svolal premiér Andrej Babiš rozšířené předsednictvo tripartity k otázce karenční doby. Nyní došlo k předložení 3 variant řešení, a to včetně kalkulace finančních dopadů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dále navrhuje zrušení stávající podoby „eNeschopenky“ a taky zahájilo práce na její nové podobě s termínem účinnosti od 1. ledna 2021. Toto rozhodnutí zjednoduší přípravu technického řešení a sníží rizika projektu.

Národní program reforem, Konvergenční program, Střednědobé rozpočtové rámce

Národní program reforem ČR 2018 je klíčová součást procesu koordinace hospodářských politik na evropské úrovni. Hospodářská situace ČR je nyní velmi příznivá. V roce 2017 se výrazně zrychlil růst ekonomiky a solidní hospodářský růst je očekáván i v nejbližších letech. Hospodářská konjunktura umožňuje řešit řadu dlouhodobých strukturálních problémů. V Národním programu reforem je nově zařazena kapitola Bydlení, která popisuje legislativní činnost vlády a vládní dotační programy pro zlepšení dostupnosti bydlení pro občany ČR. Společně s Konvergenčním programem je Národní program reforem každoročně předkládán Evropské komisi.

Strategie financování školství v příštích letech

Veřejně prezentovaným cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je dosáhnout do roku 2020 toho, aby průměrný plat pedagoga dosáhl nejméně 130 % průměrné mzdy. Záměrem vlády Andreje Babiše je, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich stávající výše. MŠMT se rovněž zaměřilo na příplatek za třídnictví, zvýšení specializačního příplatku pedagogických pracovníků, rozšíření počtu specializovaných činností pedagogických pracovníků, podporu začínajících učitelů v adaptačním období a úpravu stupnice platových tarifů pedagogických pracovníků.

Pozastavení certifikace OP PIK a opatření k řešení hlavních problémů tohoto programu

OP PIK je zásadní program pro podporu inovací a podnikatelského prostředí. V dubnu 2018 obdržel Řídící orgán OP PIK varovné sdělení DG Regio k přerušení certifikace OP PIK. Vysoká chybovost byla způsobena z největší části problémy z počátku programového období 2014–2020. Řídící orgán OP PIK okamžitě přijal souhrn opatření ve vztahu k varovnému sdělení DG Regio k přerušení certifikace a Akční plán k provedení nápravných opatření v rizikových oblastech OP PIK tak, aby financování programu nebylo ohroženo.

Rozvoj mýtného systému v ČR

Antimonopolní úřad dnes zrušil tendr na mýto. Rozhodnutí úřadu není pravomocné a účastníci řízení proti němu mohou do 15 dnů podat rozklad. Ministerstvo dopravy proti rozhodnutí ÚOHS rozklad podá, případně se bude bránit i u soudu. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-poda-rozklad-proti-rozhod-(1).

Další schůze tripartity se uskuteční 13. června 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie