Aktuálně

10. 4. 2017 18:48

Tripartita projednala dopravní obslužnost na železnici po roce 2019, oblast školství a Strategický rámec ČR 2030

Před jednáním tripartity, 10. dubna 2017.
Před jednáním tripartity, 10. dubna 2017.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 10. dubna 2017 sešli na čtvrtém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce. Tématem jednání byla dopravní obslužnost na železnici po roce 2019, informace o aktuálním stavu v oblasti školství a strategický plán rozvoje České republiky do roku 2030.

Mezi další témata patřily realizace velkých dopravních staveb s cenou nad 300 milionů korun a informace o aktuálním stavu čerpání fondů EU.

Premiér Bohuslav Sobotka poděkoval sociálním partnerům za aktivitu a věcný přístup. Rovněž uvedl, že se v květnu uspořádá společné jednání s krajskými tripartitami.

Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD

Právní prostředí i faktická situace v sektoru železniční dopravy v České republice bude klást na řadu subjektů v sektoru železniční dopravy v následujícím období zvýšené požadavky. Od roku 2023 nebude možné přímé uzavírání smluv v železniční dopravě.

Návrh novely o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Cílem navrhované právní úpravy je snížení počtu stupnic platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a též zavedení nového zvláštního příplatku pro vybraný okruh nelékařských zdravotnických zaměstnanců. Materiál navrhuje snížení počtu stupnic platových tarifů ze současných devíti na šest.

Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

V současné době jsou vydána všechna závazná stanoviska ke všem prioritním dopravním záměrům. Jedná se o D1 0136, D3 0310, D11 1106, D49 4901, D55 5505, Modernizace trati Sudoměřice – Votice, D35 Opatovice – Ostrov, D48 Frýdek-Místek obchvat, D6 Nové Strašecí – Řevničov – Krušovice + Lubenec.

Čerpání prostředků z fondů EU

Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno za všechny programy 454 výzev s alokací 477,0 mld. Kč, což představuje 78,3 % hlavní alokace. Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev OP Doprava, dále Integrovaný regionální OP a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Příjemcům bylo do konce února 2017 proplaceno 31,3 mld. Kč.

Strategický rámec Česká republika 2030

Česká republika 2030 je strategickým dokumentem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. Dokument vychází ze dvou hlavních přístupů a to kvality života a udržitelnosti. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.

Elektronické neschopenky

Cílem elektronizace rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je vyšší efektivnost procesu. Dojde k urychlení výplat nemocenského, zjednodušení vystavování neschopenky a snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a ošetřujících lékařů. Dál bude možno vystavovat neschopenky i v papírové podobě. Zkušební provoz navrhovaného systému by měl proběhnout ve 2. pololetí 2018.

Akční plán Práce 4.0

Materiál Akční plán Práce 4.0 je reakcí na výzvy, ale i hrozby spojené s nástupem 4. průmyslové revoluce. MPSV v Akčním plánu navrhuje konkrétní opatření spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané sociální aspekty. Materiál byl projednán s hlavními gestory jednotlivých opatření.

Další jednání tripartity se uskuteční 29. května 2017.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie