Aktuálně

27. 1. 2021 11:08

Tripartita jednala o výstavbě jaderných zdrojů

Tisková konference po mimořádném jednání tripartity, 27. ledna 2021.
Tisková konference po mimořádném jednání tripartity, 27. ledna 2021.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 27. ledna 2021 sešli prostřednictvím videokonference na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Tématem společného jednání byla záležitost výstavby nových jaderných zdrojů v České republice.

V letošním roce se jedná o první a současně mimořádné zasedání tripartity. V minulém roce se uskutečnilo pět jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Pracovní týmy tripartity se setkávají prostřednictvím videokonferencí.

Problematika zajištění výstavby jaderných zdrojů v ČR

V roce 2020 bylo v provozu 443 jaderných reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 393 GWe. Pro přípravu nového jaderného zdroje v Dukovanech byly vybrány tlakovodní reaktory, a to zejména kvůli jejich bezpečnostním charakteristikám, největšímu rozšíření ve světě a v neposlední řadě kvůli zkušenostem z výstavby, provozu a licencování stávajících bloků v ČR. Z posouzení vlivu záměru NJZ Dukovany vyplynulo výkonové omezení, tedy maximální elektrický výkon nového bloku 1200 MWe, přičemž jak z důvodu plnění aktuálních požadavků standardů, tak i požadavků investora jsou diskutovány pouze projekty tzv. Generace III. Komunikace probíhala se všemi dodavateli tlakovodních reaktorů o výkonu 950 až 1200 MWe. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2029 a uvedení do provozu je předpokládáno v roce 2036.

V červenci 2019 přijala vláda usnesení, ve kterém schválila investorský model pro nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany, jež by měly nahradit stávající výrobní jednotky. V dubnu 2020 přijala vláda usnesení k přípravě nových jaderných zdrojů v ČR a základním bezpečnostním zájmům, ve kterém schválila bezpečnostní zájmy státu a mechanismy pro jejich zajišťování. V červenci 2020 schválila vláda model financování nových jaderných zdrojů v ČR prostřednictvím poskytnutí návratné finanční výpomoci. Ve stejném měsíci byla podepsána Rámcová smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice a První prováděcí smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 22. února 2021.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie