Aktuálně

14. 11. 2022 19:28

Tripartita jednala o cenách energií či o možnosti zavedení kurzarbeitu

Představitelé všech stran sociálního dialogu na tiskové konferenci po jednání tripartity, 14. listopadu 2022.
Představitelé všech stran sociálního dialogu na tiskové konferenci po jednání tripartity, 14. listopadu 2022.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 14. listopadu 2022 sešli na šestém letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali cenám energií nebo Modernizačnímu fondu, který pomáhá nejen samosprávám k úspoře energií.

Tripartita se na úvod jednání zabývala cenami energií pro maloodběratele i velkoodběratele a opatřeními, která vláda na řešení negativních důsledků jejich vysokých cen přijala. Jedním z přijatých kroků je přijatá novela energetického zákona, která reaguje na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a zavádí nový institut mimořádné tržní situace. Vláda může prostřednictvím nařízení vlády stanovovat ceny elektřiny nebo plynu. Pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 vláda stanovila maximální cenu za dodávku elektřiny ve výši 6 korun za kWh a za dodávku plynu ve výši 3 koruny za kWh (včetně DPH).

Dopady ekologické legislativy EU na ČR

Druhým bodem jednání byly dopady evropské ekologické legislativy na Českou republiku. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo zpracování Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR s důrazem na potenciál dekarbonizace v odvětvích a výši vyvolaných investic. Z výsledků dopadů balíčku Fit for 55 vyplývá, že naplnění hlavního cíle, tj. snížení emisí k roku 2030 podle definice Fit for 55 je možné dosáhnout.

Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021–2027

Tripartita se zabývala také přípravou nového programového období evropských fondů. V rámci vyhlášených výzev byly do konce září 2022 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 714,4 miliard korun, což činí 108,3 % celkové alokace programového období. Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci září 2022 činil 508 miliard, tj. 77,0 % celkové alokace. ČR patří v přípravě programového období 2021–2027 ve srovnání s jinými členskými státy v rámci EU dlouhodobě mezi velmi pokročilé země.

Programy podpory z Modernizačního fondu

Dalším tématem byly programy podpory z Modernizačního fondu. Aktuálně jsou u Modernizačního fondu vypsány výzva pro FVE do 1 MW, výzva pro FVE nad 1 MW, podpora komunální energetiky malých obcí do 3 000 obyvatel a podpora rozvoje komunální energetické infrastruktury jako potenciálu rozvoje energetických společenství. V roce 2021 měla ČR podíl na Modernizačním fondu ve výši zhruba 20,8 milionu povolenek a výnos 1,12 miliardy eur, což odpovídá 30,03 procenta z celého fondu.

Novelizace zákoníku práce

Sociální partneři diskutovali rovněž o stavu příprav novelizace zákoníku práce. Meziresortní připomínkové řízení probíhalo od 12. 9. do 11. 10. 2022 a materiál byl rozeslán na 107 připomínkových míst. Nejvíce připomínek směřovalo k výkonu práce z jiného místa. V případě veřejného zájmu bude zakotvena možnost nařídit práci z jiného místa zaměstnavatelem.

Stav notifikace kurzarbeitu

Posledním tématem jednání tripartity byla otázka případného spuštění kurzarbeitu. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo v průběhu září tvorbu návrhu aktivačního nařízení pro případ, že by došlo k výrazným problémům s dodávkami plynu do České republiky. Připravované nařízení cílí na podporu zaměstnavatelů, kteří budou přímo zasaženi omezením odběru plynu. Příspěvek v době částečné práce se v případě jeho aktivizace poskytuje zaměstnavateli na částečnou kompenzaci mzdových nákladů. Výše příspěvku činí 80 procent způsobilých nákladů.

V letošním roce se jednalo o šesté společné zasedání se sociálními partnery. Pracovní týmy tripartity i regionální a hospodářské a sociální rady se scházejí k pravidelným jednáním. Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 16. ledna v 16 hodin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie