Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 3. 2009 14:33

Topolánek a Juncker: Ekonomická krize nemůže oslabit evropskou jednotu

Tématem jednání s předsedou vlády Lucemburského velkovévodství byla příprava jarního summitu Evropské unie.

Český premiér a předseda Evropské rady Mirek Topolánek přijal v Praze předsedu vlády Lucemburského velkovévodství Jean-Clauda Junckera, který je současně stálým předsedou eurozóny, skupiny zemí s jednotnou měnou Euro.

Hlavním tématem jednání byla příprava jarního summitu Evropské unie, který se koná 19. a 20. března v Bruselu, dále vrcholné schůzky skupiny zemí G20, jejímž dějištěm bude 2. dubna Londýn a oba představitelé prodiskutovali i aktuální ekonomické otázky.

Český premiér zdůraznil, že globální ekonomické problémy by neměly Evropskou unii odklonit od konceptu zvyšování konkurenceschopnosti a od pokračující liberalizace jednotného trhu: „Nemůžeme rezignovat na strukturální změny dané Lisabonskou strategií,“ řekl Mirek Topolánek, „díváme se i na dobu, která přijde po období ekonomických problémů.“

Lucemburský premiér mimo jiné uvedl, že Evropská unie musí při řešení dopadů finanční krize respektovat rozdílné povahy ekonomik jednotlivých členských států, ale nesmí mezi nimi vytvářet nové hranice. „Neměli bychom dělat rozdíly mezi staršími a mladšími státy Unie, mezi velkými a malými, mezi Východem a Západem,“ prohlásil po jednání Jean-Claude Juncker.

Topolánek a Juncker se rovněž shodli na tom, že jedním z nejdůležitějších úkolů vlád zemí Evropské unie bude nyní udržet co největší počet pracovních míst při zachování společných pravidel jednotného trhu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie