Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 1. 2009 11:20

Tiskové prohlášení ministra financí

Ministr financí je připraven podílet se na řešení situace sklářských firem.

Tiskové prohlášení ministra financí k situaci ve firmách BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a. s., CRYSTALEX a. s. a SKLÁRNY KAVALIER, a. s.

Kalousek Miroslav ministr financíK žádosti, kterou obdrželo ministerstvo financí od zástupce uvedených společností a na četné žádosti odborových organizací ministr financí sděluje:

Jsem připraven se aktivně podílet na řešení stávající situace s cílem maximálně udržet zaměstnanost v uvedených společnostech za následujících podmínek:

1. Všemi současnými vlastníky bude neprodleně předložen jimi schválený realistický plán restrukturalizace a prodeje životaschopných segmentů společností. K tomu dodávám, že jsem informován o celé řadě vážných zájemců o koupi jednotlivých podniků. Mohu však s nimi doposud jednat pouze v tom smyslu, že je odkazuji na jednání s vlastníky a věřitelskými bankami. A to přesto, že již v září stát velmi naléhal na rychlou restrukturalizaci a prodej. Mohu jen s lítostí konstatovat, že se současní vlastníci za čtyři měsíce nebyli schopni dohodnout na účinném restrukturalizačním plánu. Opakovaně zdůrazňuji, že stát není spoluvlastníkem příslušných společností a nevykonává v orgánech společností žádná vlastnická práva.

2. Případná intervence veřejných prostředků na podporu provozního financování musí být podložena jednoznačnými údaji, které vyloučí prohlubování další ztráty a nenávratnost těchto prostředků.

Ing. Miroslav Kalousek

ministr financí ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie