Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 1. 2009 12:45

Tématem setkání ministrů práce bude mobilita a směrnice o pracovní době

Ve dnech 22. – 24. ledna proběhne v Luhačovicích neformální zasedání Rady ministrů odpovědných za zaměstnanost a sociální věcí.

Diskusi členských států o aspektech mobility pracovníků a směrnici o pracovní době povede ministr Petr Nečas. Diskuse se zaměří na konkrétní kroky, které členské státy podnikají ke zvýšení a usnadnění profesní mobility, dotýkající se přechodu zaměstnanců mezi pracovními místy či celými profesemi. Dotkne se také uplatňování přechodných období pro volný pohyb pracovníků ze strany některých členských států. Řeč bude rovněž o odstraňování právních a administrativních překážek volného pohybu pracovních sil a podpoře přeshraničního uznávání kvalifikací. V úvodním panelu (22.1.) vystoupí vedle představitelů stávající Trojky také eurokomisař Špidla, předseda Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci Jan Andersson a za sociální partnery představitelé Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) a Konfederace evropských odborových svazů (ETUC). Následující den (23.1.) bude jednání rozděleno do tří tématických bloků. Budou věnovány jednak zmíněné profesní mobilitě, jednak geografické mobilitě, s důrazem na pohyb obyvatel za pracovními příležitostmi buď na území jednoho státu či mezi jednotlivými členskými zeměmi. Tématem třetího bloku bude pohyb pracovníků ze znevýhodněných skupin a jejich jednodušší zapojení zpět do trhu práce. Během pracovního oběda se budou ministři zabývat směrnicí o pracovní době a dalším postupem Rady při smírčím řízení s Evropským parlamentem. Tisková konference je předběžně plánována 22.1. od 17.30 a 23. ledna. od 13.30. Kontakt: Jana Říhová, tisková mluvčí pro předsednictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR tel.: +420 221 922 249, GSM: +420 725 761 147; e-mail: jana.rihova@mpsv.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie