Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 2. 2009 15:18

T-Government poskytne T-služby

Ministerstvo vnitra ČR a Česká televize podepsaly memorandum o spolupráci.

Generální ředitel České televize Jiří Janeček a ministr vnitra ČR Ivan Langer podepsali 24. 2. 2009 memorandum o spolupráci ČT a MVČR na rozvoji služeb státní správy občanům prostřednictvím digitálního zemského TV vysílání a související technické infrastruktury.

Posle slov ministra vnitra Ivana Langera se jedná o možnost využití technologie digitálního vysílání, „aby divák nebyl pouze pasivním přijímatelem informací, ale aby využíval služby které mu budou v budoucnu nabízeny.“ Jedná se o to, aby si v budoucnu mohl každý skrze televizní obrazovku objednat např. výpis z katastru nemovitostí či z rejstříku trestů. „Chci, aby měl každý svůj Czech POINT doma,“ říká k tomu ministr vnitra. Systém informování obyvatel najde své uplatnění nejen ve všedním životě, ale i v případě krizových situací, jakými jsou průmyslové havárie, živelné pohromy a další události, v jejichž průběhu jiné komunikační prostředky (pevné telefonní linky, mobilní sítě, internet) zaznamenávají obvykle komplikace způsobené extrémním náporem veřejnosti na zdroje informací.

Státní správa („T Government“) bude dodávat obsah tzv. „T Služeb“ a bude za něj v plné míře odpovídat. Česká televize poskytne nezbytné know-how pro vývoj potřebných aplikací a jako operátor zajistí šíření informací prostřednictvím regionalizované sítě digitálního zemského vysílání.

První pilotní projekty by měly být uvedeny do zkušebního provozu v závěru roku 2009. Začátek řádného provozu T Služeb lze očekávat v dalších letech.

Soubor služeb nazývaných T Government umožňuje mimořádně efektivní cestou informovat obyvatelstvo a zmírnit dopady problému označovaného jako digital divide – nepříznivého rozdělení občanů na skupinu s přístupem k IT technologiím a tedy i k informacím a na nemalou část veřejnosti, jež takovou možností nedisponuje.

T služby - jedná se o služby státní správy občanům prostřednictvím digitálního zemského TV vysílání (T Služeb), na budování související technické infrastruktury a její začlenění do národního krizového vyrozumívacího systému.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie