Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 3. 2009 9:12

Světová banka radí ČR při sjednocení výběru daní a odvodů

V průběhu února tohoto roku se v České republice uskutečnila mise Světové banky (SB), která pomáhá Vládě ČR při tvorbě projektu Jednotného inkasního místa (JIM).

Tým expertů SB se účastnil intenzivních jednání s tematickými pracovními skupinami, které zpracovávaly aspekty reformy týkající se nového procesního a organizačního uspořádání, lidských zdrojů a legislativy. Jednání se týkalo integrace daňové a celní správy a sjednocení výběru sociálního a zdravotního pojištění. Další mise se uskuteční v průběhu přípravy procesního modelu JIM, na který bylo vypsáno výběrové řízení.

„JIM představuje ambiciózní program na modernizaci výběru daní, cel a odvodů s cílem snížení administrativní zátěže, která na poplatnících leží z hlediska plnění zákonných povinností, a snížení nákladů zatěžujících rozpočet,” uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Jedná se také o jedno z dlouhodobých opatření Národního protikrizového plánu vlády,“ dodal ministr. Klíčovým prvkem reformy je sjednocení všech funkcí výběru daní, cel a odvodů do jediného úřadu, takže pro splnění svých daňových a odvodových povinností nebudou muset poplatníci jednat s několika úřady a vyplňovat velké množství formulářů.

Jako první krok plánuje Ministerstvo financí transformovat daňovou správu do autonomní soustavy úřadů s podobným postavením, které má celní správa. Dalším krokem k centralizaci daňové správy bude sloučení stávajících osmi finančních ředitelství a ústředního ředitelství (dnes součást MF) do jednoho, zatímco se vytvoří 14 prvostupňových finančních úřadů v krajských městech. Stávající síť finančních úřadů se stane pobočkami krajských finančních úřadů. Daňová správa tak bude mít 14 krajských úřadů, které budou kopírovat územní strukturu veřejné správy. Stejná změna organizační struktury proběhne v celní správě. Tyto kroky zvýší specializaci a centralizaci daňové a celní správy, zlepší klientský přístup a zároveň umožní další přípravu integrace funkcí výběru cel, daní, sociálního a zdravotního pojištění do nového úřadu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie