Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 10. 2014 23:08

Summit EU jednal o dodatečném rozpočtu, ČR podporuje dodržování pravidel

V pátek 24. října 2014 jednali evropští lídři na summitu v Bruselu o dodatečných odvodech prostředků do společného rozpočtu EU. Česká republika je díky upřesnění statistiky Eurostatu rovněž povinována dodatečnými finančními transfery, ale obdrží také některé platby v rámci opravného rozpočtu.

Druhý den pokračoval v Bruselu summit šéfů států a vlád Evropské unie, kde ČR zastupoval předseda vlády Bohuslav Sobotka. Jedním z diskutovaných bodů byly také úpravy rozpočtu EU. Velká Británie upozornila na dodatečné odvody členských států do společného rozpočtu ještě v letošním roce, konkrétně Británie má odvést 2,1 miliardy eur.

Dodatečné odvody ve prospěch EU nejsou ničím mimořádným. Naopak jsou výsledkem pravidelné procedury zpřesňování odhadu ekonomického bohatství členských států. Sledovaným faktorem je výše hrubého národního důchodu (HND), který je základem pro odvody do rozpočtu EU. „Je to součást standardní procedury, která vyplývá z pravidel nastavených uvnitř EU. Česká republika podporuje dodržení těchto pravidel a nezávislost Evropského statistického úřadu Eurostat“, uvedl k tématu český premiér.

Na základě připomínek Eurostatu provedly národní statistické úřady přepočet svých účtů HND. Členské státy, které byly v minulých letech ve skutečnosti bohatší, než samy původně odhadovaly, mají doplatit do rozpočtu EU další prostředky. Naopak zemím, které jsou dle výpočtů Eurostatu oproti původnímu odhadu o něco chudší, mají obdržet část svých peněz z rozpočtu EU zpět. I Česká republika by měla v důsledku této statistické úpravy doplatit cca 72 milionů eur.

Pokud jde o situaci ČR, máme dvě zprávy, skutečně nás čeká dodatečný odvod prostředků do rozpočtu EU, na druhou stranu máme avizovánu korekci rozpočtu EU, která by přinesla finance zpět ČR. Naše bilance by měla být neutrální nebo lehce pozitivní, Česku proto nehrozí žádné vychýlení rozpočtové rovnováhy těsně před koncem rozpočtového roku,“ přiblížil situaci ČR předseda vlády Sobotka.

Vedle revize statistických dat se každoročně provádí také revize rozpočtu EU. Výsledkem jsou návrhy tzv. opravného rozpočtu EU, které musí schválit členské státy a Evropský parlament. I tyto návrhy, budou-li schváleny, ovlivní odvody členských států včetně ČR.

Pokud budou schváleny všechny navrhované úpravy, tak by měl být dopad na odvody ČR do EU neutrální nebo mírně kladný. Zpětně může ČR získat více peněz, než představuje výše uvedená dodatečná platba. Celkový dopad výše uvedených úprav rozpočtu EU na odvody ČR nelze nyní s přesností určit a bude velmi záležet na dohodě členských států na jednání Rady pro finanční a hospodářské záležitosti tzv. ECOFIN dne 14. listopadu 2014, kde bude rozpočet EU včetně výše uvedených oprav projednáván.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie