Aktuálně

11. 5. 2020 18:27

Studenti u přijímaček a státnic nebudou muset mít roušky, vláda schválila i snazší obchodování s léčebným konopím

Tisková konference po jednání vlády, 11. května 2020.
Tisková konference po jednání vlády, 11. května 2020.
Žáci a studenti u přijímacích zkoušek a státních zkoušek a členové zkušebních komisí nebudou muset mít nasazenu roušku, pokud dodrží základní pravidla. Na jednání v pondělí 11. května 2020 projednala vláda další výjimky z uložené povinnosti. Ministři projednali i několik novel zákonů, chtějí například za přísné kontroly usnadnit obchodování s léčebným konopím.

Na přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy, při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb nebudou muset mít osoby v místnosti nasazené roušky, pokud mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti více než 15 osob. Výjimku z povinnosti nosit roušky dostanou i pacienti a zdravotničtí pracovníci, pokud je to potřebné pro poskytování zdravotní péče. Příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí od 12. května, vzala na vědomí vláda Andreje Babiše.

Další vlnu rozvolňování nošení roušek naplánovalo Ministerstvo zdravotnictví na pondělí 25. května. Od tohoto data bude nošení roušek povinné pouze ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště a v prostředcích veřejné dopravy. Na všech ostatních místech bude nutné roušku nasadit v případě, kdy se v blízkosti do dvou metrů budou vyskytovat jiné osoby s výjimkou členů domácnosti.

Členky a členové vlády se zabývali také několika legislativními normami. Schválili například návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, která implementuje do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty týkající se přeshraničního elektronického obchodování. Změny se dotknou mimo jiné prodeje zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy EU či dovozu zboží nízké hodnoty. Zrušit se má například dosavadní osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu zboží do hodnoty 22 eur ze zemí mimo EU, a to od 1. ledna 2021 v celé Evropské unii. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také návrh novely zákona o návykových látkách. Novela řeší dvě oblasti – má zavést používání elektronického receptu i pro léčiva obsahující návykové látky a mění pravidla pro pěstování a prodej konopí pro léčebné účely. Zatímco dosud mohl léčebné konopí do české distribuce dodávat pouze jeden dodavatel vybraný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nově by mohl konopí pro léčebné účely pěstovat a dodávat každý, kdo splní podmínky licenčního řízení. Zároveň bude nově možné případnou produkci vyvážet i do zahraničí při splnění podmínek zákona o návykových látkách. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje podstatně větší dostupnost, a tím i zlevnění léčebných preparátů s obsahem konopí. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři schválili také návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ministerstvo financí návrh připravilo v důsledku současné koronavirové krize, kvůli které není stále jasné, jak velký výpadek příjmů státnímu rozpočtu v příštím roce hrozí a na jak velký nárůst výdajů se stát musí připravit. Ministerstvo financí proto navrhlo mimořádně prodloužit lhůty na přípravu rozpočtu pro rok 2021 a výhledu na další roky s tím, že správcům kapitol sdělí návrhy příjmů a výdajů na další rok až 15. srpna na základě makroekonomické predikce ČR vydané do 10. srpna. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021 chce ministerstvo předložit vládě do 30. září. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda odsouhlasila rovněž návrh na změnu definice rodinného podniku, kterou navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Do definice rodinného podniku budou napříště spadat i firmy, které vlastní jeden člen rodiny, který je zároveň i jediným statutárním zástupcem, a další členové rodiny jsou v této firmě zaměstnáni a na řízení podniku se podílejí zatím jen nepřímo, v rámci rodinných vztahů. Přitom je zajištěna mezigenerační kontinuita, protože potomci postupně vedení firmy od nejstaršího člena rodiny přebírají. Definice rodinného podniku se v tomto směru v podstatě sjednotí s definicí rodinné živnosti.

Kabinet schválil rovněž novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, jejímž cílem je zjednodušit nákup osobních ochranných prostředků jako pohotovostních zásob po konci nouzového stavu. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje, aby v těchto případech nemusel zadavatel zakázky splnit všechny běžné požadavky zákona a mohl realizaci nákupu zásadně urychlit. Zadavatel například nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci či nebude povinen vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. Zadavatel také nebude povinen prověřovat skutečného majitele vybraného dodavatele v případě naléhavé situace a v případě existence jediného možného dodavatele. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/vysledky-jednani-vlady-11-kvetna-2020-181433/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie